ศาลปกครองไม่รับคำฟ้อง ถูกตัดสิทธิ์เยียวยา 5 พันบาท


เพิ่มเพื่อน    

24 เม.ย.63 - ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง กรณี นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ หรือ "ฟอร์ด เส้นทางสีแดง" นักเคลื่อนไหวทางสังคม , น.ส.อริสา เล้าสกุล อาชีพรับจ้างถ่ายแบบเสื้อผ้าและขายสินค้าออนไลน์ , นางอภิญญาภัทร ทองสาร อาชีพรับจ้างเย็บเสื้อผ้า , น.ส.วราภรณ์ ยืนยงแสน อาชีพขายอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ตามตลาดนัด ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และได้ลงทะเบียนของรับเงินช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แต่ได้รับแจ้งผลทาง sms ว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ยื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวให้ประชาชนทุกคน ไว้พิจารณา

เนื่องจากศาล เห็นว่า กระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดี ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับเงินตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ไว้ ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา มีการตรวจสอบสิทธิ์ และเมื่อมีการแจ้งผลการพิจารณาการให้เงินช่วยเหลือเยียวยาทางข้อความ SMS ปรากฏว่ามีการโต้แย้งจากประชาชนผู้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ทางกระทรวงการคลังจึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาให้ประชาชนทราบตามข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 39/2563 ลงวันที่ 14 เม.ย.63 ว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่ไม่รับเงินเยียวยา ได้มีโอกาสขอให้ทบทวนสิทธิ์ ในวันที่ 20 ม.ย.63 ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยการทบทวนสิทธิ์ในระยะแรกจะเปิดกว้างสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลตรวจสอบ และคัดกรองก่อน ในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดด้วย กลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยการลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตน และความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน จึงเป็นกรณีที่กระทรวงการคลังได้กำหนดขั้นตอนวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับเงินตามมาตรการเยียวยาไว้

ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดเสียก่อน ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ทันที การที่มายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ 16 เม.ย.จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้.


ต้องบอกว่า........ "เวทีล้มเจ้า" ที่ "ธรรมศาสตร์" คืนวาน "จัดหนัก-จัดเต็ม" ฮือฮากันไม่จบจนถึงตอนนี้ ถือว่า "จุดติด" แล้วใช่มั้ย?

สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ