เรียนรู้ไม่สิ้นสุด คลังความรู้ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 238 ปีออนไลน์


เพิ่มเพื่อน    

 

ช่วงเดือนเมษายน 2563 ขอแนะนำผู้ที่สนใจชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาเป็นวาระครบ 238 ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทางเว็บไซต์กิจกรรม ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๘ ปี www.รัตนโกสินทร์.com (ชื่อเว็บไซต์ภาษาไทย) www.rattanakosin.co (ชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ) เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่รวมสาระความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมได้สะดวกและได้รับความรู้ครบถ้วน

ภายในเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะนำเสนอเรื่องราวสำคัญ 3 ส่วน คือ

1. เรื่องราว 238 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ นำเสนอพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในรูปแบบ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ภาพยนตร์เชิงข่าว สารคดีใต้ร่มพระบารมี 238 ปี ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 10  สารคดีชุด “เสน่ห์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ภาพยนตร์มรดกล้ำค่าของชาติ จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก คีตราชัน รถรางวันสุดท้าย Last Day of Bangkok Trams เรื่องราวที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีบริการรถรางไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ปี 2436 บอกความเจริญของชาติ รถรางสายรอบเมืองวิ่งผ่านถนนสายต่างๆ ก่อนขนส่งมวลชนนี้ยกเลิกไปในปี 2511 การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจาก สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เช่น การแสดงโขนชุดทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย และเรื่องราวของวันนี้ในอดีต 

2. รายการสดย้อนหลัง นำเสนอเทปบันทึกภาพรายการสนทนาเรื่องราวรัตนโกสินทร์ ในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจในแต่ละวัน

และ 3. คลังภาพยนตร์และองค์ความรู้ในอดีตที่หาชมได้ยากจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เช่น มวยไทย (ปี 2506) ห้างไทยไดมารู ห้างสรรพสินค้าที่มีบันไดเลื่อนแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่ติดแอร์ โดยเปิดให้บริการปี 2507 เป็นคลังเสื้อผ้าสตรีสุดทันสมัยยุคนั้น รวมถึงคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ 2325 2562 ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ นำเสนอเรื่องราวพระบารมีล้นเกล้าฯ ของในหลวง 10 รัชกาล ไทม์ไลน์การเติบโตของกรุงเทพมหานครแต่ละยุคสมัย ทั้งด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ประเพณีวัฒนธรรม หนังสือนำชมกรุงรัตนโกสินทร์ และคลังภาพกิจกรรมใต้ร่มพระบารมีในอดีตมาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ให้สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้

 

 

เว็บไซต์ www.รัตนโกสินทร์.com และ www.rattanakosin.co ช่องทางออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ครบทุกมิติทั้งด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนภูมิปัญญาไทย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนที่ชื่นชอบงานวัฒนธรรมเข้าถึงประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ได้สะดวก รวดเร็ว ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. ของทุกวัน


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ