พท.กระทุ้งรัฐบาลเยียวยาเกษตรกรโดยด่วน


เพิ่มเพื่อน    


26 เมษายน 2563 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้รับการสะท้อนปัญหาจากส.ส.ของพรรคจากทุกภาคว่า ขณะนี้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาต่างๆรอบด้าน เพราะการบริหารงานของรัฐบาลในช่วง 5 - 6 ปีที่ผ่านมา รัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำได้  ทำให้หนี้สินเกษตรกรเพิ่มพูนเป็นลำดับเหมือนดินพอกหางหมู ส่งผลให้คุณภาพชีวิตตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ เกษตรกรยังประสบกับปัญหาภัยแล้ง สลับกับน้ำท่วม เป็นประจำทุกปี ซึ่งการเยียวยาผู้ประสบภัยปีล่าสุดพบว่า รัฐบาลยังค้างจ่ายค่าเยียวยาภัยแล้ง น้ำท่วมกับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อมาประสบปัญหาวิกฤตไวรัสโควิต - 19 ซ้ำเติมจากปัญหาเดิมที่ค้างคาอยู่ จึงส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อนเป็นทวีคูณ

ส.ส.เพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วนเหมือนกับอาชีพอื่นๆได้หรือไม่?  เพราะการผลิตอาหาร “ป้อนไทยป้อนโลก” ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่ง หากเกษตรกรมีหนี้สินรุงรัง ชักหน้าไม่ถึงหลัง จะผลิตอาหารคุณภาพให้พวกเราได้อย่างไร

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ส.ส.เพื่อไทยเรียกร้องให้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างรอบด้าน ตนได้รวบรวมข้อเสนอแนะและมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรจาก ส.ส. ทั้งสิ้น 3 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) รัฐบาลต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าไถพรวน ฯลฯ เพราะปัจจุบันเกษตรกรมีหนี้สินท่วมตัวจนขาดกำลังในการซื้อปัจจัยการผลิตดังกล่าว 2)รัฐต้องจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม น้ำแล้ง ที่ค้างเกษตรกรอยู่ให้ครบถ้วน และ 3)สนับสนุนเงินดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรครัวเรือนละ 35,000 บาท โดยด่วน
"ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเกษตรกรอย่างเท่าเทียมกับธุรกิจอื่นๆ และเร่งช่วยเหลือทุกครอบครัวให้ทันเวลา ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก ไม่เช่นนั้นปัญหาจะลุกลามบานปลาย แก้ไขยาก และเกิดผลร้ายกับเกษตรกรและครอบครัวมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอน” น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว


ไม่ได้คุยเรื่อง "หมอชาญชัย" ซะนาน วันนี้คุยกันลืมกันหน่อย ยังจำกันได้ใช้มั้ย?

ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.