ดาวเคราะห์น้อย 1998 OR2 วัตถุถูกจับตาเป็นพิเศษโคจรใกล้โลกที่สุดเย็นวันนี้...แต่ไม่อันตราย


เพิ่มเพื่อน    

ภาพ:สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page

29 เม.ย.63- เวลา 16:56 น.วันนี้ ตามเวลาประเทศไทย ดาวเคราะห์น้อย 1998 OR2 จะโคจรผ่านโลกของเรา และจะเข้าใกล้โลกที่สุดที่ระยะห่าง 6.2 ล้านกิโลเมตร (ประมาณ 16 เท่าของระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 2.15 กิโลเมตร (ประมาณดอยอินทนนท์) ไม่ใช่แค่วัตถุใกล้โลกธรรมดา (Near Earth Object: NEO) แต่จัดอยู่ในกลุ่มที่อาจเป็นอันตรายกับโลก (Potentially Hazardous Asteroid: PHA) และถูกจับตาเป็นพิเศษ

โครงการเฝ้าติดตามวัตถุใกล้โลก (Near-Earth asteroid Tracking program: NEAT) ตั้งอยู่ ณ หอดูดาวฮาเลอาคาลา ค้นพบดาวเคราะห์น้อย1998 OR2 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม ค.ศ. 1998 นักดาราศาสตร์รู้จักวงโคจรของเคราะห์น้อยดังกล่าวเป็นอย่างดี และจัดให้อยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยอามอร์ (Amor Asteroids) มีจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในวงโคจร (Perihilion) อยู่เลยจากวงโคจรของโลก การเข้าใกล้ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองในคริสต์ศตวรรษที่ 21 (ครั้งแรกคือ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2013) โดยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้น ในปี ค.ศ. 2079 ด้วยระยะทางที่ใกล้กว่านี้คือ 1.8 ล้านกิโลเมตร (ประมาณ 4.7 เท่าของระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงจันทร์) ซึ่งการติดตามเก็บข้อมูลตลอด 30 ปี จากหอดูดาวทั่วโลก ทำให้นักดาราศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจกับผลการคำนวณดังกล่าว

ล่าสุดนักดาราศาสตร์จากหอดูดาวอาเรซิโบ ได้เก็บข้อมูลของดาวเคราะห์น้อย 1998 OR2 ที่เข้าใกล้โลกในช่วงนี้ ด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ช่วยยืนยันข้อมูลที่เคยคำนวนไว้ เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นอนคือ 2.15 กิโลเมตร หมุนรอบตัวเองด้วยเวลา 4.1 ชั่วโมง และมีค่าอันดับความสว่างสัมบูรณ์เท่ากับ 15.7 เป็นต้น

การศึกษาวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยและวัตถุใกล้โลก เป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลของหอดูดาวขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทั่วโลกช่วยให้คำนวณวงโคจรได้อย่างแม่นยำ กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กยังสามารถถ่ายภาพ 1998 OR2 ช่วงที่เข้าใกล้โลก ซึ่งมีค่าอันดับความสว่างปรากฏช่วงเข้าใกล้โลกอยู่ที่ 11 โดยในช่วงนี้ดาวเคราะห์ดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวงูไฮดรา เคลื่อนที่บนท้องฟ้าเป็นระยะเชิงมุม 1 องศา ทุก 1 ชั่วโมง 45 นาที
-----------
เรียบเรียง : สิทธิพร เดือนตะคุ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ สดร.
อ้างอิง :
1) https://minorplanetcenter.net/
2) https://ssd.jpl.nasa.gov/
3) https://skyandtelescope.org/
4) https://www.universetoday.com/…/watch-asteroid-1998-or2-zi…/
5) https://en.wikipedia.org/


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'