'พ่อเมืองปทุมธานี' ออกคำสั่งปลดล็อคห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่ม 7 พ.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

7 พ.ค.63 - ภายหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ศบค.) ได้มีมาตรการผ่อนปรน 6 กิจกรรม แต่ยังมีบางจังหวัดยังคุมเข้มห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ เพชรบุรี บุรีรัมย์ พิษณุโลก และปทุมธานี

ล่าสุด นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เห็นชอบให้ผ่อนปรนสถานที่สามารถเปิดบริการได้ แต่ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข และมาตรการที่จังหวัดปทุมธานีกำหนดไว้ ซึ่งมีทั้งข้อบังคับและคำแนะนำ โดยมีสาระสำคัญคือ ประกาศยกเลิกการห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสามารถจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีผลบังคับใช้วันที่ 7 พ.ค.2563 และให้เปิดบางสถานที่และบางกิจกรรมที่ได้เคยมีประกาศสั่งปิดเป็นการชั่วคราวไปก่อนหน้านี้ หลังจากที่ประชาชนและทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดูแลป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด จนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดปทุมธานีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายพินิจ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานี ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยทางจังหวัดได้ประชุมและประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันมาตลอดโดยมาตรการที่ดำเนินการอยู่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้กลับเข้าสู่จุดวิกฤติอีกครั้ง และย้ำเตือนไปยังผู้ค้าและผู้ซื้อควรทยอยเข้าไปซื้อ และต้องรักษาระยะห่างลดเสี่ยงตามมาตรการของจังหวัด โดยเน้นย้ำผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ จังหวัดปทุมธานีจะเสนอให้ ศบค.กลับไปใช้มาตรการห้ามซื้อห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนเดิมอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ความร่วมมือ ทางจังหวัดจะมีการประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน หากพบว่าสถานการณ์ดีขึ้น มั่นใจจะไม่เกิดการระบาด จะมีการคลายล็อกผ่อนปรนเป็นกรณีไป ขอให้มั่นใจทางจังหวัดเข้าใจในความเดือดร้อนของประชาชน แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก