ตอบแทน"อสม"ฮีโรที่ลืมไม่ได้ ซีพีมอบคูปองส่วนลดราคาอาหาร1ล้าน 5หมื่นฉบับ


เพิ่มเพื่อน    

 

8พ.ค.63-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับมอบคูปองส่วนลดราคาสินค้าอาหาร จำนวน 1 ล้าน 5 หมื่นฉบับ จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับ อสม.ทั่วประเทศ เป็นขวัญกำลังใจ ในฐานะ “ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้”


  ดร.สาธิตกล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19  ที่ก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง แต่ด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ทุ่มเทและเสียสละทำงานอย่างเต็มกำลัง ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนที่ผ่านมา ทำให้งานป้องกันควบคุมโรคในชุมชนมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก อสม.เป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูล ความเคลื่อนไหว รู้จักทุกครัวเรือนเป็นอย่างดี ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงขณะนี้ อสม.ได้ช่วยติดตามเคาะประตูบ้านให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคกว่า 13 ล้านหลังคาเรือน ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงกว่า 9 แสนคน  เพื่อนำเข้าสู่ระบบรักษารวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคโควิด 19 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จำนวนผู้ป่วยลดลง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และได้รับความชื่นชมในระดับนานาชาติ


"ผมขอขอบคุณบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบคูปองส่วนลดราคาสินค้าอาหารให้กับ อสม. จำนวน 1 ล้าน 5 หมื่นฉบับ เพื่อนำไปใช้ที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ท กว่า 350 สาขาทั่วประเทศ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ตอบแทนคุณงามความดี อสม. ทั่วประเทศ ในฐานะ “ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” เป็นการขยายการสนับสนุนโครงการ “ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด 19” ที่ได้ส่งอาหารสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่กักตัวเองหลังเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และส่งมอบอาหารแบ่งเบาภาระครอบครัวแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ โดยจะส่งมอบให้ประธาน อสม.ในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ อสม.ทุกคนต่อไป  "

 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน