สนพ. เผยโควิดระบาดส่งผลให้ยอดใช้น้ำมันดีเซลลดลง


เพิ่มเพื่อน    

9 พ.ค.2563  นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำมันชีวภาพ ในช่วงวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2563 ปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 67.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงร้อยละ 2.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายน ลดลงเหลือ 2.80 ล้านลิตร จากการใช้รถยนต์เดินทางลดลง จากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  
สถานการณ์ราคาน้ำมันชีวภาพสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล (B100): วันที่ 4 - 10 พ.ค. 63 อยู่ที่ 25.14 บาทต่อลิตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.12  บาทต่อลิตร

• โดยสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 2.70-2.90 บาท  ต่อ กก. ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 20.00 – 22.00  บาทต่อ กก. และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง ผลปาล์มที่เกษตรกรนำมาขายให้โรงสกัด มี Yield ที่ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ โดยอยู่ที่ประมาณ 15% ในขณะที่ราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดให้ใช้เป็นมาตรฐานอยู่ที่ 18% ทำให้ราคาไบโอดีเซลต่ำลง ซึ่งได้มีการหารือและขอความร่วมมือให้เกษตรกร และโรงสกัดรับซื้อ-ขาย ที่ 18% โดยปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ณ สิ้นเดือน มี.ค. อยู่ที่ 4.83 ล้านลิตร/วัน และปริมาณการใช้น้ำมันไบโอดีเซลอยู่ที่ 5.32 ล้านลิตร/วัน ผลจากมาตรการการตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ

• สำหรับปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 67.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 จึงทำให้ประเทศไทยต้องประกาศ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ใช้มาตรการ Lock down ส่งผลให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้วในช่วงปลายปี 2562 เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่องในปี 2563

• ในส่วนของสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลก ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบ หลังได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่ปรับตัวลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นในภูมิภาคเอเชีย ที่มีแนวโน้มปิดซ่อมบำรุงนานขึ้น และราคาวัตถุดิบ CPO ที่ตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 15.80 บาทต่อกก.

• ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. ณ สิ้นเดือน มี.ค. ประมาณ 169,046 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 63 เหลือประมาณ 100.39 ล้านลิตร (ข้อมูลล่าสุดถึงแค่สิ้นเดือน มี.ค.)

สถานการณ์ราคาเอทานอล
ราคาเอทานอล ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร
• ราคายังคงอยู่ในระดับสูง โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า 
• ในส่วนราคากากน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมีการปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลลดลง ส่งผลให้มีปริมาณกากน้ำตาลออกมาน้อยกว่าปีก่อน ราคากากน้ำตาลส่งออกตามประกาศเผยแพร่โดยกรมศุลกากร เดือนมีนาคม อยู่ที่ 3.55 บาทต่อกิโลกรัม
• ราคามันสำปะหลัง (นครราชสีมาเชื้อแป้ง 25%) ประกาศโดยกรมการค้าภายใน เดือนเมษายน อยู่ที่ 2.17 บาทต่อกิโลกรัม 
• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการ  “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  ยังคงทำให้การใช้รถยนต์ในการเดินทางลดลง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และเอทานอลลดลงตามไปด้วย โดยเดือนเมษายน การใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงอยู่ที่ 2.80 ล้านลิตร (ณ วันที่ 26 เม.ย.63)
โรงงานเอทานอล โรงงานเอทานอล 26 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'