ครม.ไฟเขียวกระทรวงยุติธรรมสลับเก้าอี้รองปลัด เห็นชอบศธ.ตั้ง 3 ศึกษาธิการภาคป้ายแดง


เพิ่มเพื่อน    

12 พ.ค.63-  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ครม.เห็นชอบตามที่รมว.ยุติธรรมเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 2 ราย ดังนี้  นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  และพ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  นอกจากนี้ ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 3 ราย คือ นายประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 กระทรวงศึกษาธิการ  และนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  และครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายภัทระ คำพิทักษ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป. 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก