ครม.ไฟเขียวกระทรวงยุติธรรมสลับเก้าอี้รองปลัด เห็นชอบศธ.ตั้ง 3 ศึกษาธิการภาคป้ายแดง


เพิ่มเพื่อน    

12 พ.ค.63-  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ครม.เห็นชอบตามที่รมว.ยุติธรรมเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 2 ราย ดังนี้  นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง  และพ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  นอกจากนี้ ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 3 ราย คือ นายประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 กระทรวงศึกษาธิการ  และนายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  และครม.อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายภัทระ คำพิทักษ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป. 


ไม่อยากให้เครียด...... และบีบรัดตัวเองจนแทบกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้กันอย่างนั้นเลยครับ! กรณี ประเทศเราให้เกียรติ "บุคคลคณะทูต" ด้วย "อภิสิทธิ์ทางการทูต" ในการเข้าประเทศ

ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!