MMP CORP. สนับสนุนชุดPPE 10,000 ชุด ให้สภากาชาดไทย


เพิ่มเพื่อน    

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION  LTD.)  นำโดยนายเอนก จงเสถียร และนายสุพจน์  หิรัญทรัพย์  มอบชุดPPE จำนวน 10,000 ชุดและถุงสวมรองเท้า (SHOE COVERS) จำนวน 10,000 คู่ ให้กับสภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร  นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย 

แกลลอรี่


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'