MMP CORP. สนับสนุนชุดPPE 10,000 ชุด ให้สภากาชาดไทย


เพิ่มเพื่อน    

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION  LTD.)  นำโดยนายเอนก จงเสถียร และนายสุพจน์  หิรัญทรัพย์  มอบชุดPPE จำนวน 10,000 ชุดและถุงสวมรองเท้า (SHOE COVERS) จำนวน 10,000 คู่ ให้กับสภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร  นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย 

แกลลอรี่


ถึงตอนนี้........ "ม็อบรุ่นใหม่" ก็หนังกลับ "คืนสภาพจริง" "นักเรียน-นักศึกษา" แค่ผักชี นปช.ทักษิณ "เสื้อแดงแจ๋" เนื้อแท้ ชัดเจน!

ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"
'ปฐมสถาปนาล้มเจ้า'