ครม.ไฟเขียวเยียวยา'กลุ่มเปราะบาง'13 ล้านคน เดือนละ1พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน


เพิ่มเพื่อน    

26 พ.ค.63- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ วงเงินงบประมาณตั้งไว้ไม่เกิน 39,000 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ตามพ.ร.บ.กู้เงิน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จะมีเวลาในการทำเรื่องเบิกจ่าย และทำรายละเอียดส่งมายังรัฐบาลอีกครั้ง รวมถึงทำเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง จะไปพิจารณาอีกครั้งเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เงินจ่ายไปถึงให้เร็ว และมากที่สุด

 
ทั้งนี้ กลุ่มเปราะบาง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเด็กแรกเกิด-6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1,450,000 คน 2. กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 9,660,000 คน และ 3. กลุ่มผู้พิการประมาณ 2  ล้านคน ซึ่งโดยรวมกลุ่มผู้พิการที่รัฐบาลจะเยียวยาอยู่ที่ประมาณ 13 ล้านคน โดยจ่ายรายละ 1 พันบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้รับอยู่แล้ว โดยจ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่เดือนพ.ค. – ก.ค. ซึ่งขณะนี้จะสิ้นเดือนพ.ค.แล้ว ก็จะไปจ่ายทบในเดือนมิ.ย.เป็น 2 พันบาท.
 


"ธนาธร-ปิยบุตร-พรรณิการ์"ถึงวันนี้ (๒๖ ต.ค.๖๓).......ประเมินสถานการณ์ผ่านแนวรบด้านถนนและด้านรัฐสภาแล้ว เป็นไงบ้างครับ?"ล้มเจ้า" สำเร็จแน่?

หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?