'ภูมิใจไทย' อภิปรายงบสาธารณสุขยังน้อยเกินไป ควรเพิ่มค่าตอบแทน อสม.


เพิ่มเพื่อน    

28 พ.ค.63 - ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาพระราชกำหนด 3 ฉบับ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายต่อเนื่องจากเมื่อวาน (27 พ.ค.) โดยนายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ชี้ถึงความจำเป็นต้องกู้เงินซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่เป็นไปเพื่อรักษาชีวิต ถ้าไม่ใช่ยาแรงแล้วคนเสียชีวิตมาก เศรษฐกิจจะยิ่งเสียหายมากกว่านี้ จึงจำเป็นต้องใช้ยาแรง ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมใจกันจนประสบความสำเร็จ และขอบคุณบุคลากรด้านสาธารสุขและมาตรการที่ออกมา ส่วนพระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับ สภาฯ ไม่สามารถปรับลดเม็ดเงินได้ แต่สามารถแนะนำการใช้งบประมาณ

นายโสภณ อภิปราย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 1 ล้านล้านบาท โดยชี้ว่า งบประมาณแก้ไขปัญหาการระบาด ไม่เกิน 45,000 ล้านบาทน้อยเกินไป อย่างการทำวัคซีนต้องใช้เงินจำนวนมาก และควรเพิ่มงบค่าตอบแทนให้อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม.

ส่วนการเยียวยาก็ขอให้สำรวจกรณีตกหล่นไม่ได้รับการเยียวยา เพราะเข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ ให้ได้รับการเยียวยาทุกกลุ่ม  ส่วนแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ดูไม่มีรายละเอียด โดยต้องทำให้มั่นใจว่างบประมาณจะลงไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน แหล่งน้ำ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ อย่ายัดเยียดโครงการที่ไม่พร้อมให้ชุมชน แต่ต้องเอาฐานจากชุมชนเป็นหลัก หวังว่าจะนำงบประมาณทั้งหมด 1.9 ล้านล้าน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์


บ้านเมืองป่วยไข้ด้วยโควิดรุมเร้า ก็ดีไปอย่าง ทำให้เข้าใจคนไทยดีขึ้น ว่าคนไทยวันนี้ ทั้งรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ มีทัศนคติกับชาติบ้านเมืองตัวเองอย่างไร?

จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม
"คนมีบุญ"อย่าง"หมอบุญ"
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ