คู่ทุกข์คู่ยากคนกรุง!ตรวจสอบขสมก.ปรับเวลาเดินรถใหม่ ตี 4-4ทุ่ม รับมาตรการคลายล็อก


เพิ่มเพื่อน    

2 มิ.ย.63- เพจไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข่าว รถเมล์ ขสมก. ....ปรับเวลาใหม่

#ไทยคู่ฟ้า ขสมก. ปรับเวลาเดินรถเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการคลายล็อกกลุ่มกิจการและกิจกรรม ระยะที่ 3 ภายหลังจากที่สถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแผนจัดการเดินรถโดยสารมีดังนี้

1. จัดรถโดยสารให้บริการ 2,855 คัน/วัน หรือจัดรถโดยสารให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา

2. ปรับเวลาการให้บริการเดินรถโดยสาร เป็นเวลา 04.00 - 22.00 น. (เวลา 22.00 น. คือเวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ) โดยจะเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (04.00 - 08.00 น.) และช่วงเวลาก่อนเคอร์ฟิว (21.00 - 22.00 น.) ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 - 10 นาที

3. ปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทางประมาณ 21.00 น. เพื่อให้พนักงานสามารถนำรถกลับเข้าอู่จอดรถได้ทันเวลา 22.00 น. โดยปรับเพิ่มความถี่ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้าย ให้มีระยะห่างกัน 5 - 10 นาที ซึ่งจะมีการติดป้ายข้อความ “เหลือรถ 2 คันสุดท้าย” “เหลือรถ 1 คันสุดท้าย” และ “รถคันสุดท้าย” บริเวณหน้ารถโดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารทราบ
.
สามารถสอบถามเส้นทางรถเมล ์หรือแนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น.