ปธ.ศาลฎีกา ประกาศผลผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 73 จำนวน 171 ราย สอบได้อันดับ 1 เป็นเด็กต้นกล้าตุลาการรุ่นแรก


เพิ่มเพื่อน    

10 มิ.ย.63 - นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ออกประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.2562 ระบุว่า ด้วยในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.2562 ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 9 ต.ค. มีผู้สอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 171 ราย 75 ลำดับ

โดยให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 มิ.ย. เวลา 9.00 น.ห้องพิจารณาคดี 704 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เพื่อจับฉลากเพื่อจัดลำดับที่ (สำหรับผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน) 2.รับหนังสือโอนไปยังต้นสังกัด (สำหรับผู้ที่ขอรับการบรรจุโดยการโอน) 3.รับเอกสารคำแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 73 ซึ่งจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการในวันที่ 1 ก.ค.เเละวันที่ 20 ส.ค. 2563 (เเบ่งเป็น2 รุ่น)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาคะแนนสูงเป็นอันดับที่ 1 คือนายศตพัฒน์ แขกเพ็ง ซึ่งเข้าสอบครั้งแรกหลังจากอายุครบ 25 ปี ตามระเบียบฯ นอกจากนี้ นายศตพัฒน์ ยังเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่ 1 

สำหรับโครงการต้นกล้าตุลาการที่จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินงานของศาลยุติธรรม เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้เป็นเกราะปกป้องสิทธิและเสรีภาพให้แก่ตนเอง ในโครงการยังมีการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในวิชาชีพกฎหมายอีกด้วย ซึ่งเยาวชนจะได้ใช้เวลาช่วงเข้าค่าย 6 วัน 5 คืน เพื่อเรียนรู้และค้นหาตัวเองว่าเหมาะกับวิชาชีพนักกฎหมายหรือไม่ ในขณะเดียวกันยังมีการนำวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรมจริยธรรมที่งดงามของศาลยุติธรรมและสังคมไทย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การทำงานเพื่อสังคม การเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มาสอดแทรกในกิจกรรมให้เยาวชนนำไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม เนื่องจากเห็นว่าการบ่มเพาะและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ผู้คนในสังคมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน อย่างปกติสุขทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุระว่าง 15-18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศ ในปัจจุบันค่ายต้นกล้าตุลาการมีการจัดมาต่อเนื่องถึงรุ่น 10 ซึ่งมีนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ในฐานะ ประธานคณะทำงานดำเนินการจัดกิจกรรมจัดค่ายต้นกล้าตุลาการรุ่นที่ 10 แต่ปีนี้เนื่องจากติดวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด จึงต้องเลื่อนการจัดค่ายออกไป

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ.2562  ตามลิ้งก์ https://bit.ly/3cOT3Lx


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'