สนพ.ชี้ราคา LNG ตลาดโลกลดลด 2 เหรียญ


เพิ่มเพื่อน    

12 มิ.ย. 2563 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงราคา Spot LNG เฉลี่ยวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม ปรับตัวลดลงจากต่ำกว่า 2 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู ภาคพื้นยุโรปปรับการตลาดเที่ยวเรือมาเสนอขายในตลาดเอเชียมากขึ้น แต่คาดว่าจะต้องใช้เวลากว่าความต้องการจะกลับมาตามแผน ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติของไทย เดือนเมษายน 2563 ยังคงปรับตัวลดลงจากเดือน

สถานการณ์ราคา Spot LNG (18 – 22 พฤษภาคม 2563) ราคา Spot LNG* เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.259 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 1.919 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากราคาก๊าซฯ ในยุโรปปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณกักเก็บอยู่ในระดับสูงและความจุที่มีปริมาณจำกัด จึงส่งผลให้มีการโยกย้ายเที่ยวเรือจากทางฝั่งยุโรปมาเสนอขายในตลาดเอเชีย ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอินเดียได้คลายมาตรการปิดเมือง และเริ่มทยอยกลับมาดำเนินธุรกิจให้เหมือนสภาวะปกติ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซฯ เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าจะต้องใช้เวลากว่าความต้องการจะกลับมาตามแผน

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)
ราคาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 233.0334 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 4.6886 บาท/ล้านบีทียู เนื่องจากแหล่งก๊าซฯ หลายแหล่งปรับราคาตามรอบของสัญญาฯ โดยเริ่มสะท้อนราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนเมษายน 2563 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 1.083 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.162 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม.จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563 (ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. วันที่ 19 และ 25 มีนาคม 2563) รถยนต์ส่วนบุคคล ราคา 15.31 บาท/กิโลกรัม รถโดยสารสาธารณะ ราคา 10.62 บาท/กิโลกรัม สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลจากสถานีแม่มากที่สุด ราคา 19.31 บาท/กิโลกรัม (ไม่รวมภาษี อบจ.)


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'