บัตรคนจนเฮ!รัฐสั่งจ่ายเยียวยารับเพิ่มเดือนละ 1 พันบาท ระยะเวลา 3 เดือน


เพิ่มเพื่อน    

 

17 มิ.ย.2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 อนุมัติ 4โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ 1.ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63)  โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.49 พันล้านบาท

2.ช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน วงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการให้ความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งรายละเอียดให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน 3. ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามที่ พม. เสนอ รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ประกอบด้วย 1. เด็กจากครัวเรือนยากจน (ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี) จำนวน 1,394,756 คน, 2. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน และ 3. ผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คน โดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ได้รับ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 2563 วงเงิน 2.03 หมื่นล้านบาท

4. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มเติมจำนวน 137,093 ราย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างเท่าเทียม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย รวมทั้งเห็นชอบในหลักการให้มีการขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พ.ค. จำนวน 120,000 ราย โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค. นี้

นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง เปิดเผยว่า กลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันกว่า 3 แสนราย จะไม่ได้เงิน 5,000 บาท 3 เดือน เหมือน 15.1 ล้านคนก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะกับคุณสมบัติมันแตกต่างกันแล้ว ส่วนจะเป็นเท่าไหร่ให้ สศค.ไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง


๑ ตุลา..... "วันขึ้นปีใหม่ข้าราชการ" บรรยากาศ "เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง" มีให้เห็นต่อเนื่อง คนอายุ ๖๐ "เกษียณ" ไม่ได้หมายความว่าแก่ "หมดไฟ-หมดสภาพ" ที่จะทำงาน-ทำการ ระบบรัฐจึงปลดระวาง ความจริง ไม่ใช่.....

วันที่ต้องมอง 'อนาคตสามสัส'
ยุทธศาสตร์ชาติ 'มิติกองทัพ'
'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'