"อนุทิน"เผยมอบหมายให้รองปลัดสธ.ไปหารือกับฑูตรายประเทศ โครงการTravel Bubble 


เพิ่มเพื่อน    


17 มิ.ย.63- ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการเตรียมการรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน และให้สัมภาษณ์ว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ทุ่มเททำงานร่วมกับทุกภาคส่วน จนทำให้ประเทศไทยควบคุมการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันหลายวัน มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่ไม่สามารถประมาทได้ เพราะโรคนี้คือโรคระบาดที่สร้างผลกระทบกับคนทั้งโลก จำเป็นต้องวางแผนไว้สำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้ด้วย

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ได้กำชับให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามเรื่องการบรรจุข้าราชการใหม่ในกลุ่มบุคลากรที่ทำงานต่อสู้โควิด เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ ตอบแทนความทุ่มเททำงาน รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จัดลำดับความสำคัญโครงการงบประมาณ พ.ร.ก.เงินกู้ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท บริหารให้มีประสิทธิภาพ ให้มั่นใจว่าจะนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับภารกิจ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชน

ส่วนความคืบหน้าการจับคู่เดินทางระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงจากโควิด 19 ในระดับต่ำ ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรค และนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือกับทูตประเทศต่าง ๆ เป็นรายประเทศ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศไทย คำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากเรื่องเศรษฐกิจ โดยต้องทำ MOU กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองประเทศ หากปฏิบัติไม่ตรงกับ MOU สามารถยกเลิกสัญญาได้ เริ่มในกลุ่มนักธุรกิจ วิศวกร และครู โรงเรียนนานาชาติ เพื่อให้มีการเดินทางได้ภายใต้กรอบที่เราวางเอาไว้ เกิดความปลอดภัยและมั่นใจว่าไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยมาตรการและหลักปฏิบัติจะเสนอ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

ส่วนมาตรการ “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน       (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้รับสิทธิเที่ยวฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแพ็คเกจ “กำลังใจ” นั้น นายอนุทินกล่าวว่า สนับสนุนโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงาน และเมื่อนำเงินไทยใช้ในประเทศไทย ก็เป็นการหมุนเงินในระบบเศรษฐกิจไทย ย่อมเป็นผลดีต่อภาพรวม ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งคิดว่า ภาครัฐไม่ได้ปล่อยปละละเลย


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส