สหภาพขสมก.กลับลำเห็นด้วยแผนฟื้นฟูชี้ไม่ทำร้ายองค์การ-ประชาชนไม่เสียประโยชน์


เพิ่มเพื่อน    

นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.63 ได้ประชุมร่วมกับนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนจากกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม หลังจากที่ได้รับรู้ว่า สหภาพแรงงานฯ ขสมก. แสดงความเห็นคัดค้านการจ้างเอกชนเดินรถ 1,500 คัน ในเส้นทางเดินรถของเอกชน 54 เส้นทางในโครงข่ายรถโดยสารประจำทางร่วมกับ ขสมก. แล้วเกิดความไม่สบายใจ จึงให้ ขสมก. และ ตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมเข้าหารือกับสหภาพแรงงานฯ เพื่อทำความเข้าใจและเกิดความคิดเห็นในแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน ได้ข้อสรุปได้ว่า

นายบุญมา กล่าวต่อว่า 1.การจ้างเอกชนมาเดินรถในโครงข่ายเส้นทาง  54 เส้นทาง รถ 1,500 คัน เป็นเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการจากคณะกรรมการขนส่ทางบกกลาง ซึ่งเป็นเส้นทางคนละส่วนกับที่ ขสมก. เดินรถ 108 เส้นทาง ไม่ได้ทับซ้อนกัน จะทำให้การเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางของประชาชนมีความสะดวกกับประชาชน และสามารถใช้อัตราค่าโดยสาร 30 บาทตลอดวัน สามารถลดภาระค่ใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนได้ ซึ่งการจ้างเอกชนเดินรถ เป็นสาระสำคัญของแผนฟื้นฟู ขสมก. ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การและพนักงาน คือรัฐบาลจะปลดภาระหนี้สินจำนวน 1.2 แสนล้านบาทให้กับองค์การ และสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

นายบุญมา กล่าวอีกว่า 2.เรื่องคุณภาพการให้บริการ ขสมก.จะกำหนดรายละเอียดเงื่อนไข การเดินรถ การให้บริการ ความรับผิดชอบการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ไว้ในร่างเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) และเงื่อนไขสัญญาชัดเจน ตลอดจนการกำหนดให้วางหลักประกันสัญญาและวางหลักประกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการเช่าพื้นที่โฆษณาบนรถเมล์ ทั้ง 1,500 คัน ต้องแบ่งรายได้ให้กับ ขสมก. ด้วย โดยมีการแบ่งตามสัดส่วนที่เหมาะสม  3.อัตราการจ้างวิ่ง ขสมก. กำหนดการจ่ายเป็นกิโลเมตร (กม.) ตามการเดินรถจริง ตัวเลขจากการศึกษาต้นทุนของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กม. ละ 34.27 บาท เป็นตัวเลขที่นำมากำหนดราคากลาง ที่เหมาะสม

นายบุญมา กล่าวด้วยว่า และ 4.การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานฯ หลังจากได้ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ขสมก. อนุญาตให้สหภาพแรงงานฯ ส่งผู้แทนมาร่วมสังเกตการณ์ในกำหนดรายละเอียดทีโออาร์หรือการทำสัญญาจ้างเอกชนมาเดินรถ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ไม่ทำให้องค์การเสียเปรียบจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน และองค์การ อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างพนักงานขับรถที่มีของ ขสมก. ที่มีประมาณ 6,300 คนในอนาคต

“ขอยืนยันกับสมาซิกและพนักงานการจ้างเอกชนเดินรถ 1,500 คัน เป็นนโยบายของรัฐที่ไม่ส่งผลต่อสภาพการจ้างหรือกระทบต่อสิทธิผลประโยชน์ของพนักงาน และประชาชนผู้ใช้บริการ หาก ขสมก. และกระทรวงคมนาคมเดินหน้าโครงการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์การ ทั้งนี้สหภาพแรงงานยินดีให้การสนับสนุนเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อไป” นายบุญมากล่าว
  


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"