โพลห่วงต่ออนาคตของชาติเห็นผู้ใหญ่บ้านเมืองแย่งตำแหน่งรัฐมนตรี


เพิ่มเพื่อน    

21 มิ.ย.2563 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การเมืองกับเยาวชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,539 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 15 - 20 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา 

เมื่อถามถึง การประพฤติตัว ปฏิบัติตนของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมือง แบบอย่างแก่เด็กและเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.8 ระบุ แย่งตำแหน่งรัฐมนตรี จ้องจะถอนทุนคืน รองลงมาคือ ร้อยละ 88.7 ระบุ คิดคด ทรยศ หักหลัง ฆ่าลูกน้องและเพื่อนร่วมต่อสู้กันมา แบบเสร็จนาฆ่าโคทึก ร้อยละ 86.1 ระบุ กร่าง หัวร้อนใช้อำนาจบาตรใหญ่หาเรื่องคนอื่นไปทั่ว ร้อยละ 78.1 ระบุ มีภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็น
ที่น่าเป็นห่วงคือ เพียงร้อยละ 8.7 เท่านั้นที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองเป็นคนดี มีคุณธรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม และเพียงร้อยละ 7.9 ที่รักประชาชน ไม่เลือกปฏิบัติ

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.6 ระบุ ไม่ดีเลย แย่สุด ๆ ในเรื่องแบบอย่างที่เยาวชนได้รับจากการทำตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมือง มีเพียงร้อยละ 10.4 ระบุว่า ดี นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 ระบุ เยาวชนจะไม่เชื่อไม่ทำตาม เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลชี้แนะและสั่งสอน มีเพียงร้อยละ 8.6 ระบุเชื่อฟัง ทำตาม

ที่น่าเป็นห่วงเช่นกันคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.9 ระบุการทำตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองกำลังไปสู่การเมืองเก่า ที่มีแต่ทุจริต คอรัปชั่น ไม่ซื่อสัตย์ ในขณะที่ร้อยละ 7.1 เท่านั้นที่ระบุ การเมืองใหม่ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.2 ระบุไม่เห็นผลงานรัฐบาลทำอะไรที่ดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนเลย ในขณะที่ร้อยละ 22.8 เห็นผลงาน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า น่าห่วงต่ออนาคตของชาติบ้านเมือง เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชน เช่น แย่งตำแหน่งรัฐมนตรี วางบิลซื้อตำแหน่ง จะถอนทุนคืน คิดคดทรยศ หักหลัง ฆ่าลูกน้องและเพื่อนร่วมต่อสู้กันมาเหมือนเสร็จนาฆ่าโคทึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล และกร่าง หัวร้อน ทำตัวหาเรื่องกับคนอื่น ๆ เขาไปทั่ว ไร้คนดีต้นแบบคุณธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ไร้ผลงานดูแลเยาวชนอย่างดี และผู้ใหญ่ในรัฐบาลจะมาคอยชี้แนะ สั่งสอน ขอพลังความร่วมมือจากเด็กและเยาวชนให้ช่วยกันสร้างชาติได้อย่างไร
 


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'