COVID-19 ภูเก็ต ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 28 วัน


เพิ่มเพื่อน    


21 มิถุนายน 2563  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2563  จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 28 วัน (รายล่าสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 25563) 
โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 20 มิถุนายน 2563จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน    โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายให้กลับบ้าน 224 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย

จำนวน ผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 13,616 ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.67   แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 8,094 ราย พบเชื้อ 189 ราย  คิดเป็นร้อยละ 2.34 อยู่ระหว่าง รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 12 ราย เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก   4,035 ราย พบเชื้อ    38 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9 จากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 1,487 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ  วันที่ 1 มิถุนายน 2563  เริ่มมีคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ตและได้รับการดูแลกักกันตัว เข้าพักใน Local Quarantine ยอดสะสม  75 ราย    ( สิงคโปร์ 17 ราย  บังคลาเทศ 7 ราย รัสเซีย 18 ราย อินเดีย 15 ราย เกาหลี 8 ราย พม่า 9 ราย  มาเลเซีย 1 ราย (PUI) )  ผลการตรวจ  คัดกรองสุขภาพ  ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ  

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 รัฐบาลประกาศการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ยกเลิกเคอร์ฟิว และให้เปิดสถานบริการได้เพิ่มขึ้นจนเกือบสู่ภาวะปกติ ยกเว้นสถานที่เสี่ยงสูงเช่น ผับ บาร์ อาบอบนวด เป็นต้น
จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนลงทะเบียนการติดตามบุคคลในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยใช้ Platform ไทยชนะ กำหนดผู้ใช้บริการสแกน  QR Code สำหรับการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดในทุกเส้นทาง และให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนต้องเข้าอยู่สถานที่กักกันที่รัฐบาลหรือจังหวัดจัดเตรียมไว้ให้เป็นเวลา  14 วัน  เน้นย้ำการใช้ชีวิตประจำวันด้วยวิถีแบบใหม่  (New Normal) ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย   1 - 2 เมตร ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ 

นอกจากนี้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเตรียมความพร้อม ในการเปิดสถานศึกษา  และสถานบริการอื่นๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป
 


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'