"ครูตั้น"ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียนเยอะ ห่วงการจัดการแบ่งเวลาเข้าเรียน


เพิ่มเพื่อน    


26 มิ.ย.63-ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา - นายณัฏฐพล ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ (รมว.ศธ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม​ พร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า ตนได้เห็นความพร้อมของสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู ทั้งในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณาสุข, การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่จะหารือแนวทางร่วมกัน, การปรับตัวของครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเชื่อมต่อกับนักเรียนได้มากขึ้น เป็นต้น ส่วนการผสมผสานระหว่างการเรียนที่โรงเรียนกับการเรียนออนไลน์นั้น คงต้องดูบริบทของโรงเรียน


สำหรับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนกว่า 2,500 คน ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19​ ด้วยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม A และ B สลับกันมาเรียนที่โรงเรียนตามตารางที่โรงเรียนจัดให้ ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน ก็จัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ อีกทั้งยังได้วางมาตรการด้านสาธารณสุข​ เช่น ทำความสะอาดสถานที่ พร้อมจัดสถานที่แบบเว้นระยะห่าง, ตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19, วัดไข้นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน หากมีไข้จะให้นักเรียนกลับบ้าน, แจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนที่ไม่มีหน้ากากอนามัย, จัดตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์​สม่ำเสมอ และเว้นระยะห่างในทุกกิจกรรม เป็นต้น

“สิ่งที่น่าเป็นกังวลขณะนี้ คือ เรื่องการแบ่งเวลาเข้าเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งสถานศึกษาต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือร่วมใจกันจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต COVID-19​ และก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปพร้อมกัน”รมว.ศธ.กล่าว