อุตฯอ้อนของบ1.9พันล.ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก


เพิ่มเพื่อน    

27 มิ.ย.2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ "บ้านบึงโมเดล"ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 14,000 ล้านบาท จากโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลวงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)หรือสภาพัฒน์ฯ เบื้องต้นคาดว่ากรรมการกลั่นกรองฯจะอนุมัติวงเงินให้เบื้องต้น 1,900 ล้านบาท เป็นโครงการที่เน้นการจ้างงาน ฝึกอบรมเกษตรกร ช่วยในการแปรรูปสินค้าเกษตร เป็น 1 ใน 4 โครงการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)

"หากกสอ.ได้รับอนุมัติเงิน 1,900 ล้านบาทอย่างเป็นทางการและเงินดังกล่าวเข้าสู่ระบบ มั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 4 เท่าตัว หรือเป็นวงเงินที่พื้นที่ได้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท โดยการลงพื้นที่บ้านบึงโมเดล ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง ครั้งนี้ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม4.0(ไอทีซี4.0)ในช่วงที่ผ่านมา และหากสศช.อนุมัติงบประมาณบ้านบึงโมเดลจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการต่อยอดแน่นอน"นายสุริยะกล่าว


นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กล่าวว่า กสอ.กำลังเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และคนว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขยายผลสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะภาคเกษตรอุตสาหกรรมได้จัดตั้งธุรกิจผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่ยังขาดแคลน ตลอดจนพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงเล็กแบบครบวงจรในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้

"กสอ.จะช่วยเหลือแก่เกษตรกรในทุกพื้นที่ ในทุกกระบวนการจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผ่านศูนย์ไอทีซี 4.0 ที่มีความพร้อมเพื่อการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป คาดว่าจะสร้างเกษตรอุตสาหกรรมได้กว่า 80 กลุ่มทั่วประเทศทันทีใน 90 วัน"นายณัฐพล กล่าว


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน