'อุทยานฯลำคลองงู'เลี่ยงหน้าฝนรอเปิดเที่ยวเดือนพ.ย.


เพิ่มเพื่อน    

28 มิ.ย.63-ที่ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำคลองงู อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีได้จัดประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติลำคลองงู (Protected Area Committee: PAC) โดยมีนายโชคชัย อู่โภคิน ปลัดอำเภออาวุโส อ.ทองผาภูมิ เป็นประธาน นายกมลาศ อิสสะอาด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู  นายวุฒิเดช ก้อนทองคำ นายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ปกครอง ตำรวจ และคณะกรรมการที่ปรึกษาของอุทยาน ฯ เข้าร่วมประชุม

นายกมลาศ อิสสะอาด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู  เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงาน อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ที่ผ่านมา ในเรื่องเงินรายได้ จำนวนนักท่องเที่ยว งานนันทนาการ การท่องเที่ยว และงานพัฒนาอุทยานแห่งชาติ  โครงการสำรวจการฟื้นฟูของประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในกลุ่มป่า ทางทิศใต้ของผืนป่าตะวันตก ร่วมกับสมาคมสัตว์วิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) และงานด้านการอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากร

นอกจากนั้นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดแหล่งท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติลำคลองงู และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน ของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ รวมถึงการปิดการท่องเที่ยว และพักแรมในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานประจำปี การทิ้งขยะในเขตอุทยานแห่งชาติ การปิดกั้นเส้นทาง และการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการปรึกษาหารือและให้คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การดำเนินการ และมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดแนวทาง ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติฯ อย่างไรก็ตาม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เน้นย้ำให้ทุกอุทยานฯและวนอุทยานฯ เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งความปลอดภัย ความสะอาด ความสวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทุกด้านทุกอย่างต้องพร้อม ก่อนเปิดในวันที่1ก.ค.นี้

ขณะที่ส่วนอุทยานฯลำคลองงู จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในเดือนพ.ย. เนื่องจากช่วงฤดูกาลนี้เป็นฤดูฝน การเดินทางเข้าชมถ้ำต่างๆ รวมทั้งเสาหินที่สูงที่สุดในโลก ทั้งเส้นทางและภายในถ้ำไม่สะดวก จึงต้องเปิดในดือนพฤษจิกายน ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว เส้นทางและถ้ำก็สามารถเข้าเที่ยวชมได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"