ออกเกณฑ์ใหม่สรรหา"เลขา สกสค.-เลขาคุรุสภา"ตัวจริง 


เพิ่มเพื่อน    


29มิ.ย.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. ซึ่งที่ประชุมได้หารือการสรรหาเลขาธิการตัวจริงของทั้ง 3 องค์กร โดยมีข้อสรุป ว่า จะมีการเดินหน้าประกาศสรรหาเลขาฯ สกสค. และเลขาฯ คุรุสภา ในเร็วๆ นี้ โดยระหว่างนี้จะต้องมีการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาให้ครอบคลุมทุกมิติ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ขณะที่ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.นั้นเท่าที่ดูข้อกฎหมาย พบว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไร โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนก็ได้มีการเคลียร์ปัญหาจบไปแล้ว ดังนั้นในส่วนของการสรรหา ผอ.องค์การค้าของ สกสค. สามารถเซ็นสัญญาว่าจ้างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก คือ นายอดุลย์ บุสสา ได้ทันที ทั้งนี้ตนต้องการให้ทั้ง 3 องค์กรเหล่านี้ได้มีผู้บริหารตัวจริง เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนงานต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งปัญหาการฟ้องร้องต่างๆ ที่ผ่านมาได้หารือทั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา และฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วสามารถเดินการสรรหาใหม่ได้

ด้านนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายของ รมว.ศธ. กล่าวว่า สำหรับประเด็นการฟ้องร้องเรื่องการสรรหาเลขาฯ สกสค.นั้น คดีอยู่ระหว่างการยื่นชั้นอุทธรณ์ที่ศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาในช่วงนั้นมีมติเลือกนายณรงค์ แผ้วพลสง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาฯ สกสค.แต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาว่าจ้างเกิดขึ้น เพราะนายณรงค์ถูกร้องเรียนว่ายื่นเอกสารไม่ครบจึงต้องขาดคุณสมบัติ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ นายณรงค์ได้ยื่นหนังสือสละสิทธิ์จากการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว และฝ่ายนิติกรสป.ศธ.ได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า เมื่อนายณรงค์สละสิทธิ์จึงถือว่าการสรรหาเลขาธิการสกสค.สิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้จะต้องมีการประกาศสรรหาใหม่ต่อไป ส่วนเรื่องการฟ้องร้องนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ. ไปดำเนินการถอนการฟ้องร้อง

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการสรรหาเลขาธิการคุรุสภานั้นเมื่อปี 2562 มีผู้ร้องเรียนกระบวนการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะประกาศ ศธ. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาไม่สอดรับกับกระบวนการสรรหาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 17/2560 ที่สำคัญประกาศดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่ายังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งประเด็นนี้ฝ่ายนิติกรสป.ศธ.ให้ความเห็นว่า คำสั่งคสช.ฉบับเดิมให้อำนาจ รมว.ศธ.ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาได้ ดังนั้นจึงมีข้อสรุป ว่า การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาที่ยังไม่ได้มีการเปิดซองรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็ให้ยุติไปและให้ดำเนินการสรรหาใหม่ โดย รมว.ศธ.จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา ซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษว่าผู้สมัครจะต้องมีวิสัยทัศน์สอดรับกับนโยบายของศธ.และคุรุสภา รวมถึงจะกำหนดตัวชี้วัดประเมินผลงาน 1 ปีว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขับเคลื่อนตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ เนื่องจากคุรุสภาเป็นองค์กรที่ผลิต พัฒนาครู และดูเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูในอนาคต
 


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส