รัฐบาลเร่งลงทุนโครงการด้านพลังงานวงเงิน 2 แสนล้าน ช่วยจ้างงานเพิ่ม 10,000 ตำแหน่ง


เพิ่มเพื่อน    

 

1 ก.ค.2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ว่า ที่ประชุมรับทราบมาตรการช่วยเศรษฐกิจพลังงานสร้างไทย ตามการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน โดยแบ่งเป็นแผนเร่งรัดการลงทุนตามแผนด้านพลังงาน รวมกว่า 200,000 ล้านบาท สร้างการจ้างงานกว่า 10,000 ราย โดยจะมีการลงทุนที่สำคัญอาทิ การลงทุนสำรวจปิโตรเลียมรอบใหม่ การรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียม การดำเนินงานศูนย์กลางดานก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี ฮับ)

การก่อสร้างท่าเรือรับก๊าซธรรมชาติเหลว และการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าให้พร้อมรองรับพลังงานหมุนเวียน รวมถึงโครงการศึกษาความเป็นได้ของการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้า ที่จะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการขายไฟฟ้าในอนาคต โดยไม่รวมกับงบประมาณลงทุนของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

นอกจากนี้ยังเห็นชองถึงแผนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยจะสร้างการส่งเสริมการค้าขายตลาดออนไลน์ของสินค้ารอบโรงไฟฟ้า , การเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าด้วยกันของ ปตท. , สนับสนุนท่องเที่ยวเขื่อน กฟผ. , การลดต้นทุนให้กับเกษตรกร , การบรรเทาภัยแล้งโดนสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ , การขยายสายส่งไฟฟ้าจากแม่น้ำยวม ไปเขื่อนภูมิพล เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าและเพิ่มปริมาณน้ำ โดนคาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในปี 63-64 เป็นจำนวนเงินกว่า 3,700 ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน 1,000 ราย

ขณะเดียวกันยังมีแผนที่จะพัฒนาด้านพลังงานทดแทน โดนผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก นำร่องขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ที่เป็นการดำเนินการของ กฟผ. ที่พื้นที่อำเภอทับสะแก โดยใช้เชื้อเพลิงเป็นหญ้าเนเปีย และโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยใช้เชื้อเพลิงเป็นซังข้าวโพด ขณะเดียวกันยังเปิดรับสมัครโครงการโรงไฟฟ้าเร่งด่วน(ควิก วิน) จำนวน 100 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเริ่มประกาศได้ภายในปีนี้ รวมถึงการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนประเภททั่วไปจำนวน 600 เมกะวัตต์ ที่คาดว่าจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟได้ในปีนี้


โทษทีเถอะ.... มัวไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลซะ ๒ วัน เรื่อง "ตำรวจ-อัยการ" สั่งไม่ฟ้อง "นายบอส เรดบูล" เลยเหมือนผม "สับไกค้าง"

ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?