ศาล รธน.ยกคำร้องสอย 'ธรรมนัส' ปมภรรยาถือหุ้นตลาดคลองเตยทำสัญญาเช่าพื้นที่การท่าเรือ


เพิ่มเพื่อน    

1 ก.ค. 63 -  ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารข่าว กรณีที่ประธานสภาผู้แทนส.ส.ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง(2) และวรรคสาม หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริฃตามคำร้องและเอกสารแล้วเห็นว่า แม้ส.ส.จำนวน 54 คนซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของส.ส. เข้าชื่อร้องต่อประธานส.ส. ขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง(2) และวรรคสาม และผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม

แต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่นั้น วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง หรือไม่นั้น นอกจากพิจารณากระบวนการการส่งคำร้องแล้ว ยังต้องพิจารณาเนื้อหาของคำร้องก่อนส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง เนื่องจากไม่มีกระบวนการกลั่นกรองมูลกรณีตามคำร้องโดยความเห็นชอบของสภา ทำให้ศาล​รัฐธรรมนูญจำเป็นต้องพิจารณามูลกรณีก่อนที่จะมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ ร.อ.ธรรมนัส

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องแล้วเห็นว่า การที่ ภริยาของร.อ.ธรรมนัส ถือหุ้นในบริษัท ตลาดคลองเตย (2551) จํากัด และบริษัทฯ ทําสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามที่กล่าวอ้างในคําร้อง ไม่มีลักษณะเป็นการเข้าทําสัญญาอันเป็นการผูกขาดตัดตอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม มูลกรณีไม่ต้องด้วยเหตุ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ที่ผู้ร้องจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ได้ จึงมีคําสั่งไม่รับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย


ลองถึงขั้น "นายกฯ" ลงมาสั่งเองให้ตำรวจอายัดศพ "นายจารุชาติ มาดทอง" ที่เชียงใหม่ ไปชันสูตรให้ละเอียดอีกครั้ง ว่าการตาย "ปุบปับ" นั้น.......ตายด้วยมอไซค์ชนกัน เป็นอุบัติเหตุจริงๆ หรือมีหลักฐานอื่นใด บ่งชี้ว่า ตายแบบ "มีเงื่อนงำ"?    

นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'
'อัยการ-ตำรวจ' เริงเมือง