กรุงเทพโพลล์เผยคนกรุงฯ79.7%คาดหวังรถเมล์ยกเครื่องบริการใหม่ทั้งระบบ


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง“รถเมล์แบบไหน ถูกใจคนกรุง” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,299 คน พบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ 46.7 %พึงพอใจรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย โดย 61.1%ระบุว่าภาพลักษณ์ของรถเมล์ในปัจจุบันคือ “ต้องรอนาน รถไม่พอกับความต้องการ” ทั้งนี้ส่วนใหญ่ 61.6 %คาดหวังให้ รถเมล์มาตรงเวลา ผู้โดยสารไม่ต้องรอนาน จะได้เดินทางรวดเร็วขึ้น พร้อมแนะให้ปรับราคาค่าโดยสาร แบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่  46.7%ระบุว่ามีความพึงพอต่อใจรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย รองลงมา 33.0 %ระบุว่าพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 20.3 พึงพอใจมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนกว่า 79.7 %ยังไม่พึงพอใจ กับการให้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน 

เมื่อถามว่าภาพลักษณ์ของรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 61.1%มีความเห็นว่า รอรถเมลน์นาน รถไม่พอกลับความต้องการ รองลงมาคือ 51.7 %ระบุว่า รถมีสภาพเก่า ชำ รุด ทรุดโทรม  41.2 %ระบุว่า ปล่อยควันดำ ส่งผลเสียด้านมลพิษ  41.1 %ระบุว่า ขับรถหวาดเสียว ขับเร็วจอดคร่อมเลน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  26.0 %ระบุว่า ไม่จอดตามป้าย จอดเลยป้าย  23.7 %พนักงานพูดจาไม่สุภาพ  16.9 %มีเส้นทางเดินรถที่ทับซ้อนกันทำให้จราจรติดขัด และ13.5 %ระบุว่า ราคาค่าโดยสารไม่สอดรับกับค่าครองชีพ 

สำหรับด้านความคาดหวัง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  61.6 %ระบุว่า อยากให้รถเมล์มาตรงเวลา ผู้โดยสาร ไม่ต้องรอนาน จะได้เดินทางได้รวดเร็วขึ้น รองลงมาคือ  53.1 %ระบุว่า อยากให้มีรถเมล์ใหม่ทุกคัน ทุกสาย เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร  51.9 %ระบุว่า ออกรถถี่ขึ้น มีที่นั่งเพียงพอ ไม่ต้องเบียดแออัดกัน แบบ New Normal  48.6 %ระบุว่า อยากให้เป็นรถ NGV และรถ EV ปรับอากาศทุกคัน ลดปัญหามลพิษ ควันดำ ฝุ่น PM  46.3 %ระบุว่า มีรถเมล์ครอบคลุมทุกเส้นทาง  37.6 %ระบุว่า อยากให้มีรถโดยสารเป็นรถชานต่ำ เป็นมิตรกับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เป็นพิเศษ และ 21.2 %อยากให้จัดระบบเดินรถใหม่ เส้นทางไม่ซ้ำซ้อนกัน 

นอกจากนี้ ประชาชนยังมีข้อเสนอแนะด้านราคาค่าโดยสารว่า อยากให้ใช้ระบบสมัยใหม่ ชำระค่าบริการผ่าน E-Ticket แทนการใช้เงินสด และปรับราคาค่าโดยสาร แบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"