วัดใหญ่จ.พิษณุโลกจัดเวียนเทียนแบบ New Normal ใช้เวลาเพียง 2 ชม.


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.ค.63-ที่บริเวณวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เวลา 15.30น. นายไพบูลย์ ณบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีเวียนเทียน  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา รอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก โดยในปีนี้จัดให้มีการเวียนเทียน เพียง 2 ชม. คือ ระหว่างเวลา  15.30 ถึง เวลา  17.30 น. เท่านั้น และเวียนแบบ New Normal  เดินเวียนเทียนแบบแถวเดียว ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ซึ่งบรรยากาศนั้นมีประชาชนต่างนำครอบครัวมาร่วมเทียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จนกระทั่งเวลา  17.30 น.ทางวัดได้ปิดการเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ตามประกาศไว้ดังกล่าว

สำหรับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์และถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"