'กยศ.' งัดงบเพิ่มอีก6พันล้านปล่อยกู้นักเรียน


เพิ่มเพื่อน    

 

6 ก.ค.2563 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ค. นี้ ซึ่งเป็นการเปิดเรียนภาคการศึกษา 2563 ทาง กยศ.ได้เตรียมวงเงินสำหรับปล่อยกู้ให้ผู้ปกครองนำไปใช้จ่ายดูแลบุตรหลานในด้านการศึกษาเล่าเรียน จำนวน 34,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่ปล่อยกู้ 28,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมมากขึ้น ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19กำลังระบาด ซึ่งมีผลกระทบต่อการหารายได้และภาวะเศรษฐกิจ


“ผู้ปกครองมีลูกหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย, ปวช., ปวส., อนุปริญญา จนถึงระดับปริญญาตรี ไม่ต้องกังวลใจไปว่าจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากที่อื่น เพื่อหาเงินมาใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน เพราะ กยศ. พร้อมเป็นแหล่งเงินกู้ยืมช่วยเหลือประชาชนเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน โดยได้เตรียมวงเงินสำหรับปล่อยกู้มากขึ้นจากปีก่อน6,000 ล้านบาท เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และคิดดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% ต่อปี อีกทั้งหลังจบการศึกษายังปลอดหนี้ใน 2 ปีแรก และผ่อนชำระได้ยาวถึง 15 ปี” นายชัยณรงค์ กล่าว


นายชัยณรงค์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 ยังได้เห็นชอบให้มีการปรับกำหนดการกู้ยืมในปีการศึกษา2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานศึกษาทั่วไป ในภาคเรียนที่ 1 ขอให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ส.ค.2563 ส่วนผู้กู้ยืมรายเก่าไม่จำเป็นต้องยื่นลงทะเบียน และสามารถยื่นแบบขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 จากนั้นสถานศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมไม่เกินวันที่ 31 ต.ค. นี้


ส่วนภาคเรียนที 2 ผู้กู้ยืมสามารถยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2563 จากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2564 ขณะที่ภาคเรียนที่ 3 ผู้กู้ยืมสามารถยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 2564 จากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 30 เม.ย. 2564


สำหรับสถานศึกษาอาเซียน ในภาคเรียนที่ 1 ได้กำหนดกรอบเวลาเช่นเดียวกับสถานศึกษาทั่วไป แต่ในส่วนภาคเรียนที่ 2 ให้ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2563- วันที่31 ม.ค. 2564 จากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 31 มี.ค.2564ขณะที่ภาคเรียนที่ 3 ผู้กู้ยืมสามารถยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 จากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย. 2564


นอกจากนี้ ในปีนี้ กยศ. ยังได้ผ่อนปรนเกณฑ์รายได้ของครอบครัวผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้ามากู้ยืมได้เพิ่มขึ้น จากเดิมกำหนดให้มีรายได้ไม่เกินครัวเรือนละ 200,000 บาทต่อปี เพิ่มเป็นไม่เกินครัวเรือนละ 360,000 บาทต่อปี เพื่อผ่อนปรนให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้ามากู้ยืมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน กยศ. ยังได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาทต่อเดือน โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เพิ่มเป็น 1,800 บาทต่อเดือน ส่วนระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อเดือน