พล.อ.ประวิตร ย้ำนโยบายด้านอวกาศ เพื่อประชาชน/สาธารณประโยชน์ กำชับ คกก.เร่งขับเคลื่อน มุ่งพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อ 9 ก.ค.63  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์  ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.30น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รมว.ดศ. ,นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รมช.ศธ. เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม 301  ตึกบัญชาการ 1   ทำเนียบรัฐบาล

 

ที่ประชุม ได้เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ คกก.นโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ในระดับรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ....โดยให้ ดศ. นำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และค.ร.ม. พิจารณาเห็นชอบตามลำดับ ต่อไป และเห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ พ.ศ....ซึ่งจะก่อให้เกิดนโยบายและแผนการบริหารกิจการอวกาศของประเทศที่เป็นเอกภาพ และเป็นการยกระดับกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ (New  Space  Economy) รวมทั้ง ทำให้ประเทศไทยจะมีกลไกสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศด้านอวกาศ เพื่อช่วยปกป้องประชาชน กรณีเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยการด้านอวกาศที่มีผลกระทบต่อประชาชน  ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้เพิ่มผู้แทนจากกองทัพอากาศร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด

 

พล.อ.ประวิตร  ได้กำชับ คกก.ให้กำกับติดตาม และมอบหมายให้กระทรวง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดจัดทำนโยบายด้านอวกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผล เป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีบทบาทนำในภูมิภาค และจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน และสาธารณะ อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอวกาศ มาใช้ เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และความมั่นคงของประเทศ ให้มีความยั่งยืน ต่อไป


"เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์-อานนท์" วันนี้คึกเขาน่าจะรู้...คึกวันนี้ แต่คุกพรุ่งนี้!เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นทนาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี-โท ยกเว้นนายไมค์ ศึกษาขยะศาสตร์ ในมหา'ลัยชีวิตจริง 

ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!