'สุริยะ'ลุยฟื้นฟูผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เน้นสร้างงานในพื้นที่


เพิ่มเพื่อน    

 

13 ก.ค.2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2563 นี้ ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เร่งขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพื่อรองรับการทำงานวิถีใหม่(นิว นอร์มอล) โดยจะเน้นการเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี และรายย่อย ให้กลับมาพลิกฟื้นดำเนินธุรกิจโดยเร็ว ให้เจาะลึกถึงปัญหาในการดำเนิน เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด เช่น การแก้ไขสภาพคล่อง การหาสินเชื่อให้คลอบคลุมทุกกลุ่ม การให้ความรู้ในการปรับธุรกิจให้อยู่รอด ปรับการตลาดรูปแบบใหม่ การใช้นวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ให้ส่งเสริมกลุ่มคนว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ ให้สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองให้ได้ รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานคนในพื้นที่ เนื่องจากผลกระทบจากโควิด – 19 ครั้งนี้ ทำให้พนักงานบางส่วน ต้องว่างงาน จากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งให้ยกระดับการทำเกษตร แบบดั้งเดิมให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล หรือเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ให้เป็นนักธุรกิจเกษตร เพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกันให้เน้นการดูแลสิ่งแวดล้อม ในการประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมมักตกเป็นจำเลยในเรื่องการก่อให้มลภาวะต่าง ๆ แม้ความเป็นจริงจะไม่ได้เกิดจากภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดก็ตาม ให้ใช้เทคโนโลยีตรวจติดตาม และรายงานผล นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับกระบวนการผลิต การบริโภคสมัยใหม่ การจัดการของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่โดยปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด  

อย่างไรก็ตามการให้บริการประชาชนนั้น ต้องปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัล ซึ่งสถานการณ์โควิด -19 ทำให้เห็นว่า งานประเภทใดที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็สามารถทำงานได้ ช่วยให้องค์กรเกิดการจัดสรรทรัพยากรในรูปแบบใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

“การให้นโยบายครั้งนี้ จะทำให้ผมให้พบกับอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งหากใครมีปัญหาติดขัดในการทำงานในเรื่องอะไร ก็สามารถมาแจ้งปัญหาได้โดยตรง เพื่อได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ เพราะบางครั้งปัญหาแต่ละพื้นที่ ก็ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไป ก็เหมือนกับปัญหาผู้ประกอบการ แต่ละรายก็ไม่เหมือนกัน จึงอยากให้ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าไปดูเข้าแก้ปัญหาให้ยาถูกกับโรค ไม่ใช่เป็นการหว่านๆ ไม่เช่นนั้นก็รักษาไม่หายเสียที โดยเรามีหน่วยงานในสังกัดที่สามารถเข้าไปช่วยแก้ได้ตรงจุดอยู่แล้ว เช่น ถ้ามีปัญหาเรื่องการปล่อยสินเชื่อ ก็มีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.)ในการเข้าไปช่วยเหลือได้อยู่แล้ว เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ก็มีศูนย์ไอทีซี ทุกภูมิภาค ที่ไปใช้บริการได้”นายสุริยะ กล่าว


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'