'ธ.ก.ส.'ชงบอร์ดเคาะใช้ซอฟต์โลนออมสินปล่อยกู้SMEเกษตร


เพิ่มเพื่อน    

 

21 ก.ค.2563 นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ก.ค.2563 ธ.ก.ส.จะประชุมคณะกรรมการธนาคาร (บอร์ด) ที่มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง เป็นประธานการประชุม โดย ธ.ก.ส. จะเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบหลักการการใช้วงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ของธนาคารออมสินที่จะออกใหม่อีก 1 แสนล้านบาท ในเดือน ก.ค.นี้ ให้กับสถาบันการเงินไปปล่อยต่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้งนี้ การปล่อยสินเชื่อซอฟต์โลนรอบใหม่ จะให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตรในกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขซอฟต์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วงเงิน 5 แสนล้านบาท โดยมีการปรับรายละเอียดให้คลอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะต้องเป็นลูกค้ารายใหม่ ไม่มีหลักประกัน และไม่เป็นหนี้เสีย (NPL) ซึ่งจะต้องมีสัญญาเงินกู้ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563 จากเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะต้องมีสัญญาการกู้ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

“ซอฟต์โลนรอบใหม่ จะปล่อยให้กับคนที่เข้ามาขอก่อนก็ได้ก่อน เพราะธนาคารออมสินไม่ได้กันวงเงินให้โดยเฉพาะ ส่วนเงื่อนไขเงินกู้ของ ธ.ก.ส. จะเหมือนเดิม คือ ธนาคารออมสินจะปล่อยให้ ธ.ก.ส.อัตราดอกเบี้ย0.01% และ ธ.ก.ส. มาปล่อยกู้ต่อโดยปลอดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 2% และคาดว่าธนาคารจะเริ่มปล่อยสินเชื่อซอฟต์โลนได้ภายในต้นเดือนหน้า” นายสุรชัย กล่าว

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (NIA) ให้การสนับสนุนสินเชื่อภายใต้โครงการ นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย ให้กับผู้ประกอบการภาคเกษตรหรือผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและ Startup นำไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบหรือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม

สำหรับสินเชื่อดังกล่าวมีวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท ปล่อยให้เฉลี่ยรายละประมาณ 5 แสนบาท ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตรที่มีการใช้นวัตกรรมในการผลิต โดยคิดอัตราดอบเบี้ย MLR ขึ้นไป ซึ่งปัจจุบัน MLR เท่ากับ 4.875% และสำหรับผู้ประกอบการที่มีโครงการที่มีนวัตกรรม มูลค่าเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MLR + 2% ต่อปี โดย NIA จะเป็นผู้สนับสนุนด้านดอกเบี้ยด้วยการชำระดอกเบี้ยแทนผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี วงเงินดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ

ด้านนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า โครงการนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ยนั้น NIA จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในวงเงินสนับสนุนดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี สำหรับผู้กู้รายใหญ่ที่มีวงเงินกู้เกิน 20 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. จะเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการนวัตกรรม เป็นการร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในวงกว้างและเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ที่จะสามารถขอสินเชื่อดังกล่าวได้จะต้องเสนอโครงการนวัตกรรมมายัง NIA พิจารณาก่อนส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส.เพื่อประเมินสินเชื่อต่อไป


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน