อธิบดีกรมการค้าภายใน รับโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นครบรอบ 86 ปี ธรรมศาสตร์


เพิ่มเพื่อน    

 

นาย วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในเข้ารับมอบโล่เกียรติยศ  ศิษย์เก่าดีเด่นจาก ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบปีที่ 86  ซึ่งในปีนี้ มีบุคคลสำคัญหลายท่านที่ได้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมกันในครั้งนี้ อาทิ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปสันน์ เทพรักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่