ถวายพระพร‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’


เพิ่มเพื่อน    

 

"บิ๊กตู่" นำทีม 3 ป.ปลูกป่า เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ที่เชียงใหม่ ย้ำในหลวงทรงให้ความสำคัญเรื่องน้ำและป่า  พระราชทานแนวพระราชดำริ ตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม, นานดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกฯ และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมนิทรรศการ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังบรรยายการสรุปพร้อมให้คำแนะนำว่า ในการทำฝายชะลอน้ำ ฝายตกตะกอน และทุกๆ อย่าง จะต้องทำอย่างรอบคอบ อย่าให้มีปัญหาการดำเนินโครงการใดๆ อย่าให้ประชาชนเดือดร้อน  โดยเฉพาะเรื่องการทำกิน และขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆ
    ทั้งนี้ การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ต้องติดตาม อย่าปล่อยให้ตายแล้วค่อยมาปลูกใหม่ จะต้องดูแล พร้อมขอให้ไปดูเรื่องการปลูกไผ่เพิ่มขึ้น ต้องทำให้ครบวงจร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไม้ไผ่ ต้องปลูก แปรรูป จำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน เราต้องคำนึงถึงป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และประชาชนไปพร้อมๆ กัน
    นายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ เราจะต้องสืบสานและต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดีใจที่ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันและคิดอย่างเป็นระบบ เมื่อเราพูดถึงป่า เราต้องพูดถึงน้ำควบคู่กันไป เพราะจุดมุ่งหมายของการรักษาป่าคือ เราต้องการมีน้ำ และประชาชนได้ประโยชน์จากป่าและน้ำ พร้อมขอให้รณรงค์เพิ่มเติมปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน ไม่ใช่ว่าคนอยู่กับป่าไม่ได้ สุดท้ายก็จะเกิดปัญหามีการบุกรุก มีการหาประโยชน์แบบผิดกฎหมาย สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์คนจนต้องติดคุกเพราะเขาไม่สามารถไปหาประโยชน์จากป่าได้ ขอให้ข้าราชการต้องคิดใหม่ ทำใหม่ อย่าทำในรูปแบบเดิมๆ จะทำอะไรต้องคิดถึงประชาชนเป็นหลัก สอบถามความต้องการของประชาชน เน้นความโปร่งใสให้เกิดการยอมรับ
    สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำมีหลายอย่าง ดังนั้นเราต้องกลับมาคิดกันใหม่ อย่าทำเฉพาะโครงการใหญ่เพียงอย่างเดียว เราต้องทำโครงการเล็กควบคู่กันไป เพราะจะทำได้ง่ายกว่า เช่น การจูงน้ำเราต้องเร่งทำ เพราะขณะนี้ฝนตกใต้เขื่อนและนอกเขตชลประทาน  ดังนั้นช่วงที่เหลืออีก 2 เดือน จะทำอย่างไรให้เก็บน้ำในฤดูฝนให้ได้มากที่สุด อย่าปล่อยให้เสียเปล่า และรณรงค์ให้ขุดบ่อในบ้าน ร่วมมือกันทำแบบจิตอาสา
    จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
    โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่า เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน จึงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
    พร้อมเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะได้ร่วมมือกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ช่วยกันทำดีฟื้นฟูป่า ปลูกป่า  โดยเราต้องร่วมมือกันให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คือรวมไทยสร้างชาติ ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
    จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะร่วมปลูกต้นสัก ปลูกกล้วยไม้  (เขากวางอ่อน) พร้อมกับชมฝายชะลอน้ำและทำโป่งเทียม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ทักทายกับประชาชน จิตอาสา ตลอดการทำกิจกรรม
    ขณะที่หลายหน่วยงานราชการได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เช่นที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยผู้นำฝ่ายค้านฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนพรรคการเมือง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
    กองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ มีการไถ่ชีวิตกระบือและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์ และคล้องพวงมาลัย ผูกผ้า 3 สี และชมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
    ผบ.ทบ.ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เป็นวันดี ขอทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง และพระราชวงศ์จักรี ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทยมากว่าหลายร้อยปี พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสานต่อศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำคณะข้าราชการตำรวจประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา   
    ผบ.ตร.ได้นำข้าราชการตำรวจกล่าวปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป
    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานในฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ หรือฉลองพระองค์ครุยมหาจักรี ประกอบอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บนพื้นหลังสีน้ำเงินเข้ม ชนิดราคา 10 บาท  ซองวันแรก จำหน่าย 19 บาท จำนวนพิมพ์ 500,000 ดวง
    ซึ่งแสตมป์ชุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2560 ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 65 พรรษา และจัดทำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ มีกำหนดวางจำหน่ายแสตมป์เฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ, พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร และทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ ww w.thailandpostmart.com สามารถสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @stampinlove หรือ THP Contact Center 1545.

 


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก