สวนดุสิตโพลเผยประชาชนไม่เชื่อมั่นครม.ชุดใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 

26 ก.ค. 2563 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประชาชนได้อะไร? จากการปรับ ครม.” กลุ่มตัวอย่าง 1,078 คน สำรวจระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2563 พบว่า ประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการปรับ ครม. ร้อยละ 48.70 โดยการปรับ ครม. ครั้งนี้ยังคงทำให้รัฐบาลทำงานได้เหมือนเดิม ร้อยละ 55.75 เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลหากมีการปรับ ครม. พบว่า จะมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลง ร้อยละ 52.88 และสิ่งที่อยากให้ ครม. ชุดใหม่เร่งดำเนินการ คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 89.29 

ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นสิ่งสำคัญ คือ มุมมองและความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการเมืองไทย เพราะไม่ว่าจะมีการปรับ ครม.ในรูปแบบใด รัฐบาลก็ยังคงทำงานในรูปแบบเดิม ประชาชนมองว่าเป็นเพียงการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่ง ทั้งนี้ปัญหาของบ้านเมืองมีหลากหลายปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหลักที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน จึงเป็นโจทย์ยากที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการแก้ไขหากต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ไม่เพียงแต่ปรับ ครม. ตามวาระและโอกาสเท่านั้น 
 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ