'ส.ว.สมชาย'เสนอนายกฯ'แก้เชือกทีละปมดับไฟทีละกอง'พาสังคมไทยออกจากความขัดแย้ง


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.ค.63-นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) และประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่อง "แก้เชือกทีละปมดับไฟทีละกอง" ระบุ ขอเสนอแนวทางไปยังนายกรัฐมนตรีและทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งที่ส่อเค้าวิกฤติรุนแรงดังนี้

1)กรณีอัยการไม่ฟ้องคดีบอสกระทิงแดงและไม่อุทธรณ์คดีโอ้คกรุงไทย สั่นสะเทือนกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง อย่าปล่อยให้เกิดการสร้างข่าวบิดเบือนและนำไปปลุกระดมม็อบโหน กระแสจนอาจบานปลาย เพราะความไม่พอใจในทั้ง2คดีนั้น ไม่ได้เกิดเฉพาะในหมู่นิสิตนักศึกษา หากแต่เกิดความสงสัยและไม่พอใจนั้นเกิดขึ้นถ้วนทั่วทุกสีทุกฝ่าย นายกรัฐมนตรีต้องสั่งสอบข้อเท็จจริงทั้ง2คดี  เรื่องใดต้องแก้ไขในเชิงบริหารให้รีบแก้ 
เรื่องใดต้องแก้ไขด้วยกฎหมายต้องรีบทำ และต้องสั่งการเร่งคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
เข้ารับดำเนินการอย่างจริงจังทันที และแถลงให้ประชาชนทราบผลความคืบหน้าเป็นระยะๆ

2)เรื่องการชุมนุมเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาในเวลานี้นั้น นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีควรเป็นเจ้าภาพ”รวมพลังสร้างชาติ”เองด้วยการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษา โดยให้ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมจัดประชุมอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย ร่วมกับนายกองค์การฯและประธานสภานิสิตนักศึกษาฝ่ายละ1คนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเสนอทางออกประเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างช่องทางให้นิสิตนักศึกษาได้นำเสนออย่างเป็นกิจจะลักษณะ และมีวุฒิภาวะ อันเป็นการสร้างเสริมอนาคตเยาวชนไทยที่มีภาวะผู้นำในระบอบประชาธิปไตย และเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองในอนาคตไปด้วยในตัว. เรื่องนี้ขอเสนอให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ ให้คนไทยทั้ง69ล้านคนได้รับทราบไปพร้อมๆกันด้วย

3) ฝ่ายการเมืองในสภาต้องยุติการฉวยโอกาสทางการเมืองแต่ต้องดำรงตนให้เป็นที่พึ่งของคนในชาติ คณะกรรมาธิการศึกษารัฐธรรมนูญฯและคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นฯ. ของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมธิการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภา ต้องเป็นที่หลักในการเปิดอีกเวทีรับฟังความคิดเห็นในข้อเสนออย่างต้องมีเหตุมีผลในข้อเรียกร้องให้ยุบสภาหรือข้อเรียกร้องให้ร่างหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ามีประเด็นใดบ้างที่ต้องพิจารณา

4)เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการคุกคามต่อขบวนการนิสิตนักศึกษาที่จัดชุมนุมทางการเมืองจริงหรือไม่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานความมั่นคงและคณะกรรมาธิการด้านสิทธมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ควรรับผิดชอบตรวจสอบในข้อเรียกร้องที่นิสิตนักศึกษาแจ้งว่าให้หยุดคุกคามนั้น ถูกคุกคามจากใครที่ไหนเมื่อใดอย่างไร หากพบว่ามีความจริงต้องเร่งแก้ไขเร่งสร้างความเข้าใจและต้องดำเนินการเอาผิดต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

5)สังคมไทยต้องร่วมปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งการใช้กำลังคนและอาวุธ รวมถึงการปฏิเสธการโจมตีโดยใช้วาทกรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากผู้เข้าร่วมการชุมนุมและผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกกรณี
ประเทศไทยติดกับดักความขัดแย้งมานานมากแล้วหากเราจะรวมพลังสร้างชาติต้องดำเนินการเปิดใจรับฟังกันและกันแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเดินปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังและรอบด้านไปด้วยกันดีกว่าครับ