'ชลน่าน'เตือนนายกฯอย่าดันทุรังต้องฟังเสียงปชช.หาทางออกประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

26 ก.ค.63-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการชุมนุมเรียกร้องของเยาวชนปลดแอก และ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เริ่มตั้งแต่ 18 ก.ค 63 ที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นต้นมาและเริ่มแผ่ขยายวงกว้างออกไปแทบทุกจังหวัดว่า รัฐบาลอย่าได้ประมาท ประเมินสถานการณ์ต่ำเตี้ย และใช้มาตรการคุกคามระงับยับยั้งขัดขวางการชุมนุม จะเป็นเหตุให้ลุกลามขยายวงกว้างจนยากจะควบคุมดูแล นายกรัฐมนตรีควรใช้ภาวะผู้นำกล้าตัดสินใจหาทางออกให้ประเทศ ดังนี้ 1.นายกรัฐมนตรี  ครม. ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร.หน่วยงานความมั่นคง ที่เกี่ยวข้อง เปิดเวที รับฟังข้อเสนอ เยาวชน สนท.และประชาชนผู้เรียกร้อง โดยตรง 2.เจรจาทำสัญญาประชาคมเพื่อนำข้อเรียกร้องสู่การปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ 3. หยุดคุกคามผู้ชุมนุม ผู้เห็นต่างทางการเมือง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและ กฎหมาย 

นอกจากนี้ 4.แก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำหนดให้มี สสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แก้ระบบการเลือกตั้ง  บทเฉพาะกาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตย  5.กำหนดเวลายุบสภา หลังจากแก้รธน.เสร็จ 3 เดือน แล้วจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม 6.ตั้ง สสร.ยกร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้รัฐบาลใหม่เชื่อว่าทางออกนี้ต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
 


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'