ถวายชัยมงคลองค์สยามินทร์ ทรงพระเจริญเฟื่องระบิลนิรันดร


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.ค.63-พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเนื่องในอภิลักขิตสมัยวาระมหาศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๘ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชัยมงคลวจี โดยอ้างคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล พร้อมพรั่งศุภผลด้วยพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า กอปรเข้ากับเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และด้วยอำนาจแห่งความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรทั่วหล้า จงเป็นพลวปัจจัยกล้าอันอุดมชัยมงคลสัมฤทธิ์ ประสาทประสิทธิ์อำนวยให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ทรงจำเริญด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลมิคลาย โรคอุปัทวันภยันตรายมิแผ้วพานบีฑา เสด็จสถิตงามสง่าในมไหสูรยสมบัติ ครองสยามรัฐสีมาราชอาณาจักรยั่งยืน ประชาชาติแช่มชื่นสโมสรด้วยพระบารมี โสตถิ์เทอญ ๚
...

#อัฏฐสัฏฐีวัสสราชาภิสดุดี

◎ มหามงคลอุดมสมัยเฉลิมหล้า
ยี่สิบแปดกรกฎาคมอุดมผล
วันเฉลิมพระชนมพรรษามิ่งมงคล
จอมภูวดลจอมภูวไนยจอมราชา

◎ บำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎร์สุขศรี
ทำความดีด้วยพระทัยจิตอาสา
ดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ประชา
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นไอรัก

◎ พระสถิตหทัยราษฎร์พิลาสล้ำ
พระทรงนำไทยร่มเย็นเห็นประจักษ์
พระโอบเอื้อปวงไทยพรั่งพร้อมพรัก
พระทรงศักดิ์เถกิงพระเกียรติขจรงาม

◎ สรวมชีพสิระน้อมบังคมคัล
เทิดราชันเอกองค์ไผทสยาม
ด้วยจงรักภักดีทั่วเขตคาม
สำแดงความสมานฉันท์เทิดบดินทร์

◎ อัญเชิญคุณพระไตรรัตน์พิพัฒน์ผล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลชนถวิล
ถวายชัยมงคลองค์สยามินทร์
ทรงพระเจริญเฟื่องระบิลนิรันดร ๚ะ๛

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล และครอบครัว
๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

Cr ติลก จาธิกา หน้าพระราน

 


ส.ส.เพื่อไทย "กรีดเลือดในสภา" ประกอบฉากไล่ให้นายกฯ ลาออกเย็นวาน (๒๗ ต.ค.๖๓) นั้นไม่น่าเจ็บตัวเปล่านะ!เพราะฉากนั้น "ยึดพื้นที่ข่าว" ได้แน่ 

นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์