พาณิชย์ชี้ช่องเกษตรใช้ข้อตกลงอาร์เซ็ปหนุนส่งออก


เพิ่มเพื่อน    

28 ก.ค. 2563 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมในการแนะนำเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทย ในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์รับไปดำเนินการ ซึ่งในส่วนของกรมฯ จะเป็นการชี้ช่องและโอกาสที่ไทยจะได้รับจากความตกลงฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโอกาสทางการตลาด และเตรียมตัวที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่ล่าสุดประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปกำลังอยู่ระหว่างการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย เพื่อให้ได้ความตกลงอาร์เซ็ปฉบับสมบูรณ์ และพร้อมให้สมาชิกร่วมลงนามความตกลงในเดือนพ.ย.2563 ที่เวียดนาม 

สำหรับโอกาสทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารของไทย พบว่า ไทยสามารถที่จะส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปยังสมาชิกอาร์เซ็ปได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยมีสินค้าเกษตรที่ไทยน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการทยอยยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้าที่ส่งออกจากไทย เช่น ผักผลไม้แปรรูปและไม่แปรรูป น้ำมันที่ได้จากพืช ของปรุงแต่งจากธัญพืชและแป้ง แป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู สินค้าประมง อาหารแปรรูป น้ำผลไม้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังสามารถใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเดียวกันในการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป จากเดิมที่ใช้เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่แตกต่างกันตามความตกลงเอฟทีเอแต่ละฉบับ อีกทั้งเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงอาร์เซ็ป ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้นทั้งจากประเทศในกลุ่มและนอกอาร์เซ็ปได้ 


"น้องเทนนิส" เหมือนฝนหยดมาเม็ดกลางใจแล้งพี่น้องไทยในภาวะระงมโควิด! เธอกับคณะ ที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือ "โค้ชเช-ชัยศักดิ์" บินมาลงที่สนามบินภูเก็ตเช้าวาน (๒๖ ก.ค.๖๔) ท่ามกลางคณะต้อนรับพองาม

"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม