คนอาชีวะ พูดเป็นเสียงเดียวต้องการผู้นำ มีความเข้าใจลึกซึ้งงานอาชีวศึกษา


เพิ่มเพื่อน    

จากซ้ายไปขวา:  นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์  , นายวิศวชาติ สุวรรณราช , จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง

30ก.ค.63-นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค (วท.) กาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) กาฬสินธุ์ กล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ เพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการ ว่า นับตั้งแต่ตนรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) มา 8 คน มีคนในที่เป็นชาวอาชีวศึกษาเพียงแค่ 2 คน ทำให้ที่ผ่านมาคน สอศ.เสียขวัญและกำลังใจพอสมควร และในจำนวน 2 คนนั้น ต้องยอมรับว่าทำงานได้อย่างโดดเด่นที่สุด เมื่อรับตำแหน่งแล้วสามารถทำงานได้ทันที เพราะรู้งานภายในดีอยู่แล้ว ไม่ต้องมาเสียเวลาศึกษางานใหม่ ยิ่งสถานศึกษาในสังกัด สอศ.มีหลายหลายขนาด และรูปแบบ หากได้คนที่รู้เรื่องดีอยู่แล้วก็จะสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศได้ทันที ทั้งนี้หากถามคน สอศ.ร้อยทั้งร้อย อยากเห็นคนในได้ขยับขึ้นเป็นเลขาธิการ กอศ.บ้าง ไม่ใช่มีแต่คนนอกจนคนในไม่มีโอกาสได้เติบโต ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าคนนอกไม่เก่ง แต่เข้ามาแล้วต้องเสียเวลาศึกษางาน สำหรับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันเราเสียเวลาอีกไม่ได้แล้ว

ด้านนายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผอ.วท.สุราษฎร์ธานี ประธาน อศจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ส่วนตัวตนมองว่า ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กอศ.คนใหม่ ควรที่จะมีความรู้ ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับอาชีวศึกษา จะได้ขับเคลื่อนงานด้านอาชีวศึกษาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ที่ผ่านมาผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กอศ.มาจากหน่วยงานอื่น นโยบายอาชีวศึกษาที่ดีอยู่แล้วก็มักไม่ได้รับการขับเคลื่อนต่อ ดังนั้นตนจึงต้องการให้มีการวางนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งไม่ว่าผู้บริหารคนใดเข้ามาก็จะสามารถสานต่อการดำเนินการได้ รวมถึงต้องมีทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับปัจจุบันด้วย

ด้านจ่าสิบเอกสมพร ชูทอง ผอ.วท.สมุทรปราการ ประธาน อศจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ตนมองว่าการจัดการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 จะต้องสร้างให้คนไทยมีความแข็งเข้ม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ดังนั้นคนที่จะสามารถทำภาพเหล่านี้ให้ขัดเจนขึ้น คือ คนของอาชีวศึกษา เนื่องจากบทบาทและความเป็นตัวตนของอาชีวศึกษา จะเป็นไปในรูปแบบการคิดค้นสิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ภาพอนาคต และเนื่องจากอาชีวศึกษาเรามีความเป็นศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัว ดังนั้นผู้บริหารที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง เลขาฯ กอศ.จะต้องรู้บริบทของอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

 


ต้องบอกว่า........ "เวทีล้มเจ้า" ที่ "ธรรมศาสตร์" คืนวาน "จัดหนัก-จัดเต็ม" ฮือฮากันไม่จบจนถึงตอนนี้ ถือว่า "จุดติด" แล้วใช่มั้ย?

สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ