ธ.ก.ส.ลุ้นครม.ไฟเขียวงบ5.5หมื่นล.ลุยโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก!


เพิ่มเพื่อน    

3 ส.ค. 2563 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย ที่ต้องใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของเงินเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. เสนอโครงการและมาตรการใช้เงินกู้ทั้งหมด 5.5 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้เข้าไปชี้แจงแนวทางการใช้เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยหลังจากนี้ต้องรอ สภาพัฒน์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการกับหน่วยงานอื่น ซึ่งสุดท้ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยจะได้วงเงินเท่าไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกลั่นกรองของ สภาพัฒน์ และหลังจากนั้นต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ซึ่ง ธ.ก.ส. คาดว่าน่าจะเป็นกลางเดือน ส.ค.นี้

"การปรับ ครม. ทำให้การดำเนินการขอใช้เงินกู้ 5.5 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย เกิดความล่าช้าไปกว่าที่กำหนดไว้" นายสมเกียรติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม นายสมเกียรติ กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้เตรียมวงเงินที่ธนาคารดำเนินการปกติ วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท สามารถที่จะมาปล่อยกู้ให้กับโครงการที่้ต้องใช้เงินกู้ไปพรางก่อนได้ โดยที่โครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยคนมีรายได้น้อย กระตุ้นเศรษฐกิจ สินเชื่อเพื่อการพัฒนา สินเชื่อเพื่อเป็นทุน สินเชื่อพอเพียง วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท และสินเชื่อนิวเจนท์รักบ้านเกิด วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท สินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกใหม่ วงเงิน 1 แสนล้านบาท ทำให้ไม่มีผลกระทบกับการช่วยเหลือเกษตรการ และผู้ประกอบการเกษตรที่เป็นลูกค้าของธนาคาร


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก