รองฯ ประวิตร กำชับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ เร่งรัดแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วไม่ให้ล่าช้า


เพิ่มเพื่อน    

 

วันนี้ (4 สิงหาคม 2563) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ได้พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตามข้อเรียกร้อง จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาที่ดินและป่าไม้  ปัญหาหนี้สิน  ปัญหาแหล่งน้ำ  ปัญหาการพัฒนาอาชีพ  และปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 

โดยได้กำชับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้เกิดประสิทธิภาพ เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วไม่ให้ล่าช้า รวมทั้งมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะอนุกรรมการที่จะตั้งขึ้นกำหนด timeline เร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรให้ชัดเจนและเร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้มอบให้นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์  รองประธานคณะกรรมการฯ เป็นโฆษกของคณะกรรมการเพื่อแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจถึงการมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาชุมนุม ร้องเรียนปัญหาเดิมๆ ที่เคยเรียกร้องไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
-------------------------------------


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน