ไวรัสพ่นพิษ"คลัง"เก็บรายได้วืดเฉียด2แสนล.


เพิ่มเพื่อน    

 

5 ส.ค. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62- พ.ค.63) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.5 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1.89 แสนล้านบาท หรือ 11.2% โดยเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ออกไปเป็นภายในเดือนก.ค.– ก.ย. 2563 และการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผลการจัดเก็บรายได้

ทั้งนี้กรมสรรพากร เก็บภาษีได้ 1.08 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1.39 แสนล้านบาท หรือ 11.3%, กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 3.62 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 7.09 หมื่นล้านบาท หรือ 16.4% และกรมศุลกากรเก็บภาษีได้ 6.43 หมื่นล้านบาท ต่้ำกว่าประมาณการ 8,516 ล้านบาท หรือ 11.7% รวมการเก็บภาษี 3 กรม ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.51 แสนล้านบาท หรือ 12.6 ล้านบาท

นายลวรณ กล่าวว่า ในส่วนของฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1.47 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2.2 ล้านล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 3.92 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 2.65 แสนล้านบาท


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'