พาณิชย์ ดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคอีสาน ดึงภาคเอกชน ร่วมส่งเสริมสินค้าเกษตร ช่วยเศรษฐกิจชุมชน


เพิ่มเพื่อน    

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานE-San Organic & Natural Shop” ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน  ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของประเทศ มีผลิตภัณฑ์ทางด้านอินทรีย์จากพืช ประมง ปศุสัตว์ที่หลากหลายและมีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ประชาชน อย่างยั่งยืน

ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ พาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์  ในการเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มั่งคง   เน้นย้ำให้ พาณิชย์จังหวัดต้องทำหน้าที่ เซลล์แมนนำสินค้าในพื้นที่ เชื่อมโยงภาคเอกชน และแพลตฟอร์มออนไลน์

 

ด้าน นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัด กล่าวว่า เพิ่มเติมว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี  ได้คัดเลือกสินค้าโดยได้แบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร มีทั้งผลผลิตทางการเกษตร และเกษตรแปรรูป เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ แป้งมันสำปะหลังอินทรีย์,ผักออรแกนิค,ผลไม้,อาหารประมง,อาหารสุก เป็นต้น, 2. กลุ่มเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลักและผลไม้, 3. กลุ่มเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าฝ้ายออร์แกรนิค ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ฝ้าฝ้ายย้อมคราม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งประกอบการแต่งกายที่ทำจากวัสดุทุกประเภทเพื่อความสวยงาม เป็นต้น, 4.กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้หรือตกแต่งประกันในบ้าน สถานที่ต่างๆ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เป็นต้น และ กลุ่มที่ 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เครื่องสำอางสมุนไพร ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิ จัดการแสดงศิลปะวัฒนะรรม, การแสดงดนตรีและศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม

การจัดงาน ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี มาเลือกซื้อสินค้าดี วิถีถิ่น กินอาหารเกษตรปลอดภัย เที่ยววิถีใหม่ ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยยั่งยืน


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก