ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง!นายกฯเปิดร้านกาแฟคนพิการในทำเนียบฯยันดูแลอาชีพ-รายได้ทุกกลุ่ม​


เพิ่มเพื่อน    


7 ส.ค.53 - เมื่อเวลา 09.30 น ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม​ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของตึกนารีสโมสร ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอนุญาตให้เปิดร้านกาแฟคนพิการเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมคนพิการที่เป็นรูปธรรมและแปรเปลี่ยนคนพิการจากกลุ่มเปาะบางให้กลายเป็นพลังในสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนพิการ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (leave no one behind) และเป็นการอนุวัติการตามอนุสัญญาแห่งสหประชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities : UNCRPD) ร้านกาแฟดังกล่าวเป็นร้านต้นแบบธุรกิจของคนพิการที่มีคนพิการทุกประเภททำงานร่วมกันและมีการออกแบบ Universal Design Cafe เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงวัย โดยได้รับเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงร้านกาแฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด

ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมธิการเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCAP) เป็นตัวแทนองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมเป็นพยานพิธีเปิดร้านกาแฟคนพิการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการของรัฐบาลไทยในกรอบเวทีระหว่างประเทศด้วย รวมทั้งในงานดังกล่าว นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กลุ่มสี่กุมาร ได้มาร่วมงานและร่วมเสิร์ฟโกโก้ให้กับนายก

จากนั้นนายกรัฐมนตรีตัดริบบิ้นเปิดร้านก่อนจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และกล่าวตอนหนึ่งว่า ยืนยันนโยบายรัฐบาลดูแลด้านอาชีพและรายได้ให้กับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ถือว่าเป็นคนสำคัญในสังคมไทย โดยเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาอุดหนุนกันเยอะๆ โดยเฉพาะสื่อ มวลชน และคิดว่าถ้าทุกจังหสดมีร้านกาแฟแบบนี้ จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ได้ วันนี้หลายอย่างต้องพัฒนาและบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป้าหมายในอนาคต ย้ำว่าวันนี้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นเยอะ ส่วนสิ่งไม่ดีแก้ไขกันไป ขอทุกคนช่วยกัน ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคล ฝนตกถือเป็นน้ำมนต์ วันนี้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันนำพาประเทศไทยไปด้วยกัน โดยเฉะาะโลกหลังโควิด-19 รัฐบาลนิวนอร์มอล ดังนั้นขอให้เป็นผลสำเร็จร่วมกัน ทั้งรัฐบาลและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม​ร้านนี้เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนชื่อร้าน 60 พลัสจะพลัสไปได้ท่าไหร่ก็ต้องทำต่อ วันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันสร้างประทศ ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องช่วยรัฐบาลด้วย ต้องช่วยกันสร้างสะสมความดีต่อไปเรื่อยๆ พร้อมสร้างหลักคิด ส่วนเรื่องอื่นๆ เบาๆ กันบ้างวันนี้ยังไม่ใช่เวลา

จากนั้นนายกฯ ได้อุดหนุนเครื่องดื่มและขนมภายในร้าน และดื่มเครื่องดื่มคาปูชิโน่ร้อน พร้อมชิมเกือบทุกเมนูภายในร้าน พร้อมโชว์ผลโกโก้ที่ปลูกในไทยให้สื่อดู

สำหรับร้านกาแฟแห่งนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ผลิตโดยคนพิการ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ทำในไทยทั้งสิ้น โดยเป็นต้นโกโก้พันธุ์ IM1 ที่ปลูกในประเทศไทยโดยกลุ่มธุรกิจ Mark Rin Chocolate ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการปลูกต้นโกโก้พันธ์ไทยจะช่วยลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันได้อยางยั่งยืน โดยเฉพาะการลดมลภาวะฝุ่นละอองเป็นพิษ PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้​ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2544 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-ญี่ปุ่นเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพคนพิการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิในกำกับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอยู่ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.เตช บุนนาค เป็นประธานมูลนิธิ ซึ่งในช่วง 19 ปีที่ผ่านมา APCD มีผลงานจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกว่า 3,000 คน และช่วยสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนในภูมิภาคนี้

APCD มีภารกิจพัฒนาศักยภาพคนพิการไทยโดยจัดการฝึกอาชีพภาคธุรกิจอาหารตามแนวทางธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลไทยที่จะช่วยลดความยากจนและสร้างงานให้ผู้พิการไทยมีรายได้และอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรี ซึ่งในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2558 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ APCD 60+ Plus เพื่อฝึกอาชีพคนพิการไทยเป็นการเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ โดยจัดโครงการฝึกอาชีพคนพิการไทยทำขนมยามาซากิ ต่อมาได้จัดฝึกอาชีพทำช็อกโกแลต การบริการโรงแรม และการชงเครื่องดื่ม Barista ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คนพิการที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการ APCD 60+Plus ช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีจำนวน 160 คน และร้อยละ 90 ได้งานทำแล้วและปัจจุบันยังทำงานกับภาคธุรกิจเอกชน นับเป็นความภูมิใจของคนพิการ

จากนั้นนายกฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดร้านกาแฟ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe ว่า ยินดีได้มาเปิดร้าน ซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาลในการดูแลทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย และตนได้ปรารภไปว่าจะทำอย่างไรให้พื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนฌ็องเซลิเซ่เมืองไทย​ มีร่มสีสดใส มีโต๊ะเล็ก ๆให้นั่งคุยกันแล้วประชาสัมพันธ์ให้คนภาบนอกเข้ามา วันหน้าอาจจะขยายเพิ่มเติม แต่ต้องดูแลความปลอดภัยกันหน่อย เวลานี้ตนคิดว่าสิ่งดีๆ เกิดขึ้นเยอะในประเทศไทย อยากให้กลับมาทบทวนกันให้ดีว่าได้อะไรแล้วบ้าง แล้ววันหน้าจะได้อะไร


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก