'GPSC'โชว์แกร่งกำไรQ2/63โต20%ชี้ปัจจัยบวกราคาก๊าซลด ยอดใช้ไฟฟ้า-ไอน้ำเพิ่ม


เพิ่มเพื่อน    

 

7 ส.ค.2563  นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า  ผลประกอบการไตรมาส 2/2563  บริษัทฯ มีรายได้ 18,138 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,896 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2563  รายได้จะลดลง 1% แต่กำไร เพิ่มขึ้น 20% และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ไม่รวมค่าตัดจำหน่าย (Adjusted Net Income) 2,264 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 57% ทำให้ผล การดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย. 63) บริษัทฯ มีรายได้ 36,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% และมีกำไรสุทธิไม่รวมค่าตัดจำหน่าย 4,212 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562  

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนในปีนี้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากการรับรู้ผลประกอบการจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (GLOW) เต็ม 6 เดือนในปี 2563 ในขณะทีในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ รับรู้รายได้จาก GLOW เพียงแค่  3 เดือนเศษเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการรับรู้กำไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าศรีราชาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าความพร้อมของโรงไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัว และการปรับโครงสร้างรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน  รวมถึงผลบวกจากปัจจัยของราคาเชื้อเพลิง ที่ปรับตัวลดลงตามสภาวะตลาด นอกจากนี้ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 ได้รับค่ารอนสิทธิในที่ดินสำหรับการสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง 500 kV ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเงิน 223 ล้านบาท

“ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการ Synergy ระหว่าง GPSC และ GLOW ที่เริ่มส่งผลบวกต่อผลประกอบการ รวมไปถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และไอน้ำของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ไม่ได้รับผลกระทบมากนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” นายชวลิตกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานในรายละเอียดของไตรมาส 2/2563 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2563 ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นผลมาจากหลายปัจจัย ในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าผู้ผลิตอิสระ (IPP) มีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า IPP ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าห้วยเหาะ สปป. ลาว ในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) กำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 เนื่องจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) กำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด (GRP) และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อิจิโนเซกิ-1 (ISP-1) รวมไปถึงรายได้จากการให้บริการรับเหมาออกแบบ และก่อสร้างของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP)
 นายชวลิต ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในด้านการพัฒนานวัตกรรมพลังงาน โดยล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีการลงทุนศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหน่วยกักเก็บพลังงาน (R&D Center) ในวงเงิน 230 ล้านบาท สำหรับทดสอบความปลอดภัยของหน่วยกักเก็บพลังงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) มากยิ่งขึ้น โดยในส่วนโรงงานผลิตกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปีนี้
 
 
 
 


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก