เอกชนหนุนรัฐส่งเสริมธุรกิจงานระบบคมนาคมหวังให้โอกาสคนไทยโชว์ศักยภาพ


เพิ่มเพื่อน    

 

9 ส.ค. 2563 นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาลในการออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้า (M&E System) ในหลายรายการของปี 2562-2563 ประกอบไปด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย สายสีทอง สายสีชมพู สายสีเหลือง และรถไฟทางคู่ ยิ่งกว่านั้นบริษัทฯ ได้พัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้งานสำหรับรถไฟฟ้าแทนการนำเข้าคือ ชุดหยุดรถไฟฟ้าฉุกเฉิน (EMP) ชุดตรวจสอบการทำงานกล้องบนตัวรถไฟฟ้า (NVR Monitoring) ชุดแสดงตำแหน่งรถไฟฟ้า (DRMS) ซึ่งบริษัทสามารถเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน

ทั้งนี้จากการได้รับการยอมรับว่า เอเอ็มอาร์เอเซีย มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนทั้งการออกแบบติดตั้งระบบขนส่งมวลชนประสบความสำเร็จมาแล้ว นั่นคือ รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวเข้มและสายสีเขียวอ่อน จึงต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเห็นถึงศักยภาพของบริษัทคนไทยว่า สามารถออกแบบและเชื่อมโยงระบบอย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมวิศวกรไทยซึ่งไม่ด้อยไปกว่าต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามดังนั้น โอกาสนี้รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเปิดโอกาสให้บริษัทของคนไทยได้เข้าร่วมการประมูลงานระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ในประเทศไทยได้อย่างเปิดกว้างมากขึ้น โดยเสนอแนะว่าควรระบุการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศไทยไว้ในเงื่อนไขทีโออาร์ให้ชัดเจน ทั้งงานระบบสื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบควบคุมการเดินรถและอาคารสถานี ระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรของศูนย์ซ่อมด้านงานขนส่งมวลชน เนื่องจากที่ผ่านมาทีโออาร์ไม่ระบุเพื่อให้โอกาสบริษัทไทยที่ชัดเจน ก็เสมือนเป็นการปิดโอกาสคนไทยและเปิดโอกาสให้เฉพาะทุนจากต่างประเทศเท่านั้น

ทั้งนี้กรณีงานรถไฟฟ้าระบบหลักอย่างบีทีเอสหรืองานระบบรองอย่างรถไฟฟ้าสายสีทอง วิศวกรไทยก็ได้โชว์ศักยภาพการออกแบบและติดตั้งงานระบบเดินรถไฟฟ้าในแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จ ให้เป็นที่ประจักษ์ผลงานชัดเจนแล้ว ทำให้ระบบฟีดเดอร์เชื่อมโยงกับระบบหลักได้อย่างลงตัว เน้นระบบขนส่งโดยใช้ล้อยาง

“พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วว่าคนไทยทำได้ ดังนั้นถ้ารัฐบาลให้โอกาสคนไทยเป็นบริษัทนำทีมหลัก บริษัทของคนไทยก็จะมีโอกาสเติบโตแข่งขันกับต่างประเทศได้ จะไม่เป็นเพียงผู้ซื้อไปตลอด ควรเปิดกว้างเนื่องจากทีโออาร์งานโยธายังสามารถระบุไว้ให้กับบริษัทของคนไทยได้ แต่ระบบรถไฟฟ้า (M&E System) ในโครงการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และระบบสื่อสารและระบบอาณัติสัญญาณในโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงน่าจะระบุไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อวันนี้คนไทยทำได้ดีแล้ว หากงานในประเทศไทยไม่เปิดโอกาสให้บริษัทคนไทยแล้วจะให้บริษัทคนไทย หรือวิศวกรไทยไปรับงานที่ไหนได้อีก”นายมารุต กล่าว


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'