40 ศิลปินแห่งชาติ-ปราชญ์ชุมชนขับเคลื่อนพื้นที่กลางให้วัยรุ่นโชว์สร้างสรรค์


เพิ่มเพื่อน    

 

      วันที่ 10 ส.ค. - ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย) และผู้นำการขับเคลื่อน Imagine Thailand Movement กล่าวว่า  จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีสัญญาณแสดงถึงการเป็นสังคมอายุยืน  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2560 มีคนไทยมากกว่า 9 พันคนที่อายุมากกว่า 100 ปี และมากกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นคนที่มีอายุระหว่าง 90-99 ปี  ดังนั้น จะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ไม่ถูกมองเป็นภาระ แต่สามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์อันยาวนาน มาใช้สร้างประโยชน์ให้สังคม และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่  จึงได้ริเริ่ม“โครงการ ศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ ปัญญาชน สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง”  โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  

     “ โครงการนี้มีศิลปินแห่งชาติ  ศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ ปัญญาชน และเยาวชน รวมกว่า 40 คน ได้ตอบรับมาร่วมโครงการ  เพราะเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การมีพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน หรือสิ่งเร้าต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาทางสังคม ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุต่างๆ " ดร.อุดม กล่าว 

 

 

     ด้าน ครูเล็ก- ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2557  กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ของเยาวชนคือ การไม่มีเพื่อน พ่อแม่ไม่มีเวลาไม่รู้จะเลี้ยงลูกอย่างไร ครูก็ไม่มีความทุ่มเทเหมือนสมัยก่อน ทำให้เด็กเหงา จึงอาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิดและอันตรายได้ง่าย ทั้งยาเสพติด อุบัติเหตุ เด็กจำนวนมากยังค้นหาตัวตนไม่เจอ ไม่มีเวลาค้นหาเพราะมัวแต่ตามเพื่อนไปโน่นนี่  ทั้งที่จริงแต่ละคนก็มีความสามารถ ดังนั้น ทำอย่างไรประเทศไทยจะมีพื้นที่กลาง มีคอมมิวนิตี เซ็นเตอร์ในชุมชน ให้พวกเขามาเรียนรู้ด้วยกัน และมีผู้สูงอายุที่อยากทำประโยชน์ให้สังคมมาคอยช่วยส่งต่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  ให้เขาเรียนรู้ฝึกฝน สร้างอาชีพได้

 

     

 

       ขณะที่ ดร.วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า สังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่มีความรุนแรงอันตรายมากขึ้น เราจะต้องช่วยกันปลูกฝัง หล่อหลอม แนะนำในสิ่งที่ดีงาม ในด้านประเพณี วัฒนธรรมที่ดีต่างๆ ให้ลูกหลานเรา ต้องแนะนำให้เขาเคารพกฏหมาย ไม่ทำในสิ่งที่ไม่สมควร มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ซึ่งสามารถใช้เพลง  หรือกิจกรรม มาเป็นสื่อโน้มน้าว ให้เยาวชนเห็นตัวอย่างที่ดี ได้ข้อแนะนำที่ดีได้

       ด้าน ดร.ศักดิ์ ประสานดี ผู้อำนวยการมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้สูงอายุยังมีบทบาทช่วยเหลือเยาวชนน้อยมาก เพราะไม่มีเครื่องมือ หรือการสนับสนุนที่เพียงพอ ในส่วนตัวได้ไปสอนเยาวชนเรื่องการละเล่นพื้นบ้าน รำโนราห์ แต่ก็เป็นความพยายามแบบตามมีตามเกิด 

       ป้าหมี- พัฒนกุล ทวีสาคร ปราชญ์ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กล่าวว่า   ห่วงเยาวชนเรื่องยาเสพติด ดีใจที่การถ่ายทอดภูมิปัญญาทำเรือกระทงจากกาบมะพร้าวหนึ่งเดียวของประเทศ ที่ตนสืบทอดมา ทำให้เด็กในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ใครชอบ อยากทำเป็นอาชีพ ก็สอนให้ทุกขั้นตอน

  โครงการนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social lab) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม  เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ที่จะทำให้ทุกคนเห็นประเด็นปัญหา ความท้าทาย และโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลง และมาเชื่อมโยง หนุนเสริม มาเป็นเครือข่ายกัน  ในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง  

      ประหยัด ปานเจริญ  ปราชญ์เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว  ตำบลบางช้าง จ.นครปฐม กล่าวว่า การเรียนรู้ข้ามศาสตร์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จะเกิดความรู้ใหม่ๆ  ถ้ามีปราชญ์ 10 คน เราก็จะได้มาอีก 10 เรื่อง เพราะว่าคนเรารู้ไม่เท่ากัน พอเราได้มาเจอกัน เราจะได้รู้เรื่องราวของแต่ละคน และอาจจะมีทางที่เราจะเดินต่อ  เพื่อไปให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น

      ผู้สนใจร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ ปัญญาชน สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง  กับทาง Imagine Thailand Movement ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/imaginethailandmovement/  หรือ ติดต่อส่วนงานสื่อสารสังคมฯ ที่โทรศัพท์ 082-995-1415  หรือ Line @ : https://lin.ee/C17rI97

 

                                 

 

 


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก