'ท่านใหม่ ':พระเจ้าแผ่นดินมีความอดทนเหลือเกิน ถ้าเป็นคนธรรมดาๆ ระเบิดไปนานแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

11 ส.ค.63- ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือท่านใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า เป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระราชอาณาจักรนี้ ต้องมีความอดทนเหลือเกิน ถ้าเป็นคนธรรมดาๆ ระเบิดไปนานแล้ว

พระเจ้าแผ่นดิน ของพระราชอาณาจักร นี้ ทรงมีความ อดทน อดกลั้น

ร 9 ทรงมีความอดทน ในการเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังท้องถิ่นทุรกันดาร ทั่วพระราชอาณาจักร เพื่อหาทางเยี่ยวยาให้ พสกนิกรของพระองค์ ในท้องถิ่นที่ทุรกันดารสามารถลืมตาอ้าปากได้

ร 10 ทรงมีความ อดกลั้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน จะทรงโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียว ทรงอดกลั้น ไม่โต้ตอบ แถมทรงมีพระเมตตา อภัยโทษไม่เอาผิด เพื่อไม่ให้พสกนิกร ของพระองค์ในพระราชอาณาจักรนี้ เกิดการเลือดนองแผ่นดิน

 


ส.ส.เพื่อไทย "กรีดเลือดในสภา" ประกอบฉากไล่ให้นายกฯ ลาออกเย็นวาน (๒๗ ต.ค.๖๓) นั้นไม่น่าเจ็บตัวเปล่านะ!เพราะฉากนั้น "ยึดพื้นที่ข่าว" ได้แน่ 

นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์