ปริญญ์ หน.ทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป. ลงพื้นที่ จ.เลย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม รณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ ช่วยป้องกันน้ำท่วม ช่วยเสริมรายได้


เพิ่มเพื่อน    

(10 สิงหาคม 2563) นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย ร่วมกับ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมที่บ้านห้วยพอด ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยนายปริญญ์ พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ รับฟังปัญหา และพบปะกับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมทำให้ได้รับความเสียหาย พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด และไข่ไก่ น้ำมันพืช ให้กับชาวบ้านจาก 9 หมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ให้ชาวบ้านในท้องที่หันมาปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกด้วย

ในวันเดียวกัน ยังได้มีการประชุมหารือวางแนวทางการพัฒนา/ทิศทางเศรษฐกิจไทยตามแนวนโยบายเศรษฐกิจทันสมัย ให้ชาวบ้าน/ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจเอกชนและกลุ่ม YEC ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุ อ เชียงคาน จ เลย โดยนายปริญญ์ ได้มอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ว่างงานและการสร้างแรงงานฝีมือยุคใหม่ ผ่านโครงการ “เรียนจบพบงาน” และการอบรมการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเสริมทักษะและสมรรถนะซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น การติดอาวุธให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรม

นายปริญญ์ ยังกล่าวด้วยว่า การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมถือเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน โดยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจทันสมัย ที่ตนเองและทีมได้พยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอด ผสานกับกลไกของพรรคผ่านรัฐมนตรีในทุกกระทรวง เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้มากที่สุด

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังมีข้าราชการในท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมหารือ และทำกิจกรรมอีกหลายท่าน อาทิ พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานบริษัทประชารัฐสามัคคีจำกัด และนายยงยุทธ ทิพรส ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน