"หมอเกียรติภูมิ วงศ์รจิต" อธิบดีกรมสุขภาพจิต ปาดหน้าตัวเต็งคว้า"ปลัดสธ.คนใหม่"


เพิ่มเพื่อน    

 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63- เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมครม.มีการเสนอชื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ โดยการแต่งตั้งเป็นไปตามวาระ เพื่อไม่ให้ขาดช่วงการบริหารงานราชการแผ่นดิน ซึ่งได้เสนอคนที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสม เพื่อถ่ายทอดงานกันต่อไป และงานมีความต่อเนื่อง จากนี้ก็ต้องส่งไม้กันให้เรียบร้อย เพราะขณะนี้เรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะตอนนี้มีทั้งเรื่องโควิด-19 และวัคซีน รวมถึงการเฝ้าระวังต่างๆที่หลุดไมีได้ จึงต้องเสนอเพื่อให้เกิดความชัดเจน


    น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมครม.ว่า   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


    ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวว่า มี 4 อธิบดีที่เป็นตัวเต็ง ได้แก่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่คว้าตำแหน่งไปในที่สุด  แทนที่นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ที่เกษียณอายุราชการในวันที่  30 กันยายน 2563 นี้ 

       สำหรับประวัติ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่ เกิดวันที่ 13 ก.พ. 2505 เป็นแพทย์ด้านจิตเวช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ รพ.สมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี 2533 ได้รับอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547 จบรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 จบ Mental Health Policy and Planning มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2538
          นอกจากนี้ ยังจบหลักสูตรการบริหารรพ. คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540 จบนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2546 จบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 46 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปี 2548 จบนักบริหารระดับสูงผู้บริหารการสาธารณสุข (นบส 2) รุ่นที่ 1 ปี 2552 จบ Senior Executive Programme ณ London Business School ประเทศอังกฤษ ปี 2552 จบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 55) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2556 จบหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 ปี 2562
          ส่วนประวัติการทำงาน เป็นนายแพทย์ประจำรพ.พระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์ประจำรพ.นิติจิตเวช, รองผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ศรีธัญญา ปี 2538-2539, ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2539-2540, ผอ.รพ.นิติจิตเวช ปี 2540-2545, ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2545-2547, ผอ.รพ.ศรีธัญญา ปี 2547-2551, รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2556, ผู้ตรวจตราชการกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2559, รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั่งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 และตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 – ถึงปัจจุบัน.


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน